«ΑΝΕΒΑΙΝΩ» - ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/01/2023
A/A: 2 / 2023

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η μετάβαση μεταξύ των ηλικιακών Τμημάτων είναι μία σημαντική και κρίσιμη περίοδος της Προσκοπικής ζωής των παιδιών και των εφήβων. Όταν τα παιδιά είναι αρκετά μεγάλα για το Τμήμα τους, μπορεί να αρχίσουν να διαπιστώνουν ότι το πρόγραμμα δεν προχωρά επαρκώς μαζί τους και δεν είναι αρκετά εμπνευσμένο και συναρπαστικό γι’ αυτά. Τη στιγμή της μετάβασης, η παρέα των συνομηλίκων και τα Ενήλικα Στελέχη αλλάζουν, ο ρόλος του παιδιού μέσα στην παρέα δεν είναι αυτός που ήταν πριν, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας του νέου Τμήματος επίσης είναι διαφορετικός. Τη στιγμή αυτή, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα μπορεί να γίνει δύσκολη. 

Η χρονική στιγμή της μετάβασης και το διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή, είναι το πιο συνηθισμένο σημείο στο οποίο αποχωρούν νεαρά Μέλη (βλ. Έρευνα για την Ανάπτυξη του Σ.Ε.Π.). 

Για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών και των εφήβων, δίνουμε την ευκαιρία στα ανήλικα Μέλη μας να γνωρίσουν τα πολλά και συναρπαστικά που μπορεί να τους προσφέρει το επόμενο Τμήμα, λίγο καιρό πριν την πραγματική και τυπική τους μετάβαση σε αυτό. 

«ΑΝΕΒΑΙΝΩ»
ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α. Το διακριτικό «Ανεβαίνω»

Δημιουργούμε ένα νέο διακριτικό για την Αγέλη και για την Ομάδα, το οποίο ονομάζουμε «Ανεβαίνω». Το διακριτικό αυτό θα συνοδεύει το παιδί στην περίοδο της γνωριμίας του με το επόμενό του Τμήμα. Το διακριτικό «Ανεβαίνω» θα σηματοδοτήσει τις νέες προκλήσεις και τις νέες ευκαιρίες που έρχονται και θα βοηθήσει το παιδί να ενθουσιαστεί με τον επόμενο σταθμό της Προσκοπικής του ζωής. 

 
Το δημιουργικό του διακριτικού έγινε από το Ενήλικο Στέλεχος του Σ.Ε.Π. Δημοσθένη Μαθιόπουλο
 

Το διακριτικό «Ανεβαίνω» μπαίνει φορετό γύρω από το θυλάκι του δεξιού μανικιού του πουκάμισου (τα μανίκια του πουκάμισου της Προσκοπικής στολής είναι πάντα σηκωμένα). Εναλλακτικά, όταν στη δράση δεν φοράμε πουκάμισο, μπορεί να φορεθεί σαν δεύτερος κρίκος πάνω στο Προσκοπικό μαντήλι. Για τα Λυκόπουλα, το διακριτικό «Ανεβαίνω» έχει χρώμα πράσινο και απεικονίζει το κοντάρι της Ενωμοτίας. Για τους Προσκόπους, το διακριτικό «Ανεβαίνω» έχει χρώμα κόκκινο και απεικονίζει την Ανιχνευτική διχάλα.

Β. Μετάβαση από την Αγέλη στην Ομάδα

Τους τελευταίους τρεις μήνες της τελευταίας του χρονιάς στην Αγέλη, το Λυκόπουλο ξεκινά να γνωρίζεται με την Ομάδα Προσκόπων. Το Λυκόπουλο παίρνει μία πρόσκληση που το καλεί να παρακολουθήσει δράσεις της Ομάδας, παράλληλα με τη συμμετοχή του στις δράσεις της Αγέλης, με σκοπό τη γνωριμία του με το επόμενο Τμήμα. 

Οι δράσεις γνωριμίας του Λυκόπουλου με την Ομάδα πρέπει να είναι μέχρι τέσσερις (4) συνολικά. Μπορούν να είναι δράσεις κλειστού χώρου (τυπικές συγκεντρώσεις), δράσεις περιβάλλοντος πόλης και ημερήσιες δράσεις υπαίθρου (περίπατοι). Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι δράσεις με διανυκτέρευση και Ενωμοτιακές δράσεις. Προϋπόθεση για την παρουσία του Λυκόπουλου σε δράση γνωριμίας με την Ομάδα είναι η συμμετοχή του το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο στη δράση της Αγέλης του. Τα Ενήλικα Στελέχη φροντίζουν ώστε οι ημέρες και ώρες των δράσεων των δύο Τμημάτων να διευκολύνουν τη συμμετοχή του Λυκόπουλου.

Στην πρώτη δράση γνωριμίας με την Ομάδα, ο Αρχηγός της Ομάδας καλωσορίζει το Λυκόπουλο και του δίνει το διακριτικό «Ανεβαίνω», το οποίο το Λυκόπουλο φέρει στη στολή του, για όλο το υπόλοιπο διάστημα, μέχρι την τελετή ανάβασης του, οπότε και θα γίνει Πρόσκοπος.

Στις δύο πρώτες δράσεις γνωριμίας με την Ομάδα, μαζί με το Λυκόπουλο συμμετέχει και ο Ακέλα του, που έχει ρόλο στη δράση ως μέλος του αρχηγείου. Σε κάθε δράση, το Λυκόπουλο συμμετέχει μαζί με μία Ενωμοτία και δεν αλλάζει Ενωμοτία κατά τη διάρκεια της δράσης. Στις δράσεις γνωριμίας με την Ομάδα, το Λυκόπουλο πρέπει σταδιακά να γνωριστεί με όλες τις Ενωμοτίες. Για κανένα λόγο, το Λυκόπουλο δεν αναλαμβάνει αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις στα πλαίσια Ενωμοτίας ή της Ομάδας.

Γ. Μετάβαση από την Ομάδα στην Κοινότητα

Τους τελευταίους τρεις μήνες της τελευταίας του χρονιάς στην Ομάδα, ο Πρόσκοπος ξεκινά να γνωρίζεται με την Κοινότητα Ανιχνευτών. Ο Πρόσκοπος παίρνει μία πρόκληση, που τον καλεί να παρακολουθήσει δράσεις της Κοινότητας, παράλληλα με τη συμμετοχή του στις δράσεις της Ομάδας και τις Ενωμοτίας του, με σκοπό τη γνωριμία του με το επόμενο Τμήμα. 

Οι δράσεις γνωριμίας του Προσκόπου με την Κοινότητα πρέπει να είναι μέχρι τέσσερις (4) συνολικά και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι δράσεις με διανυκτέρευση και Ανιχνευτικά Εργαστήρια. Προϋπόθεση για την παρουσία του Προσκόπου σε δράση γνωριμίας με την Κοινότητα είναι η συμμετοχή του το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο στη δράση της Ομάδας ή της Ενωμοτίας του. Τα Ενήλικα Στελέχη της Ομάδας και της Κοινότητας φροντίζουν ώστε οι ημέρες και ώρες των δράσεων των δύο Τμημάτων να διευκολύνουν τη συμμετοχή του Προσκόπου στις δράσεις.

Στην πρώτη δράση γνωριμίας με την Κοινότητα, ο Αρχηγός της Κοινότητας καλωσορίζει τον Πρόσκοπο και του δίνει το διακριτικό «Ανεβαίνω», το οποίο ο Πρόσκοπος φέρει στη στολή του, για όλο το υπόλοιπο διάστημα μέχρι να γίνει Ανιχνευτής.

Στις δύο πρώτες δράσεις γνωριμίας με την Κοινότητα, μαζί με τον Πρόσκοπο συμμετέχει και βαθμοφόρος της Ομάδας, έχοντας ρόλο στη δράση ως μέλος του αρχηγείου. Στις δράσεις γνωριμίας με την Κοινότητα, ο Πρόσκοπος ακολουθεί τον τρόπο λειτουργίας του Τμήματος. Πριν ή μετά τη δράση, ο Πρόσκοπος δεν συμμετέχει σε Ομίλους και δεν αναλαμβάνει αρμοδιότητες ή υπευθυνότητες για κανένα λόγο.

Αν στα πλαίσια της προετοιμασίας της μετάβασής του, ο Πρόσκοπος έχει πάρει μέρος σε τέσσερις (4) δράσεις γνωριμίας με την Κοινότητα και έχει γνωρίσει τους Ανιχνευτές και τον τρόπο λειτουργίας της Κοινότητας και εφόσον έχει πάρει μέρος στην Κατασκήνωση της Ομάδας του, τότε λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων του παιδιού, αν η Μεγάλη Δράση της Κοινότητας έπεται χρονικά ο Πρόσκοπος μπορεί να γίνει Ανιχνευτής αμέσως μετά την Κατασκήνωση της Ομάδας και να συμμετάσχει και στη Μεγάλη Δράση της Κοινότητας, χωρίς να έχει πάρει μέρος στην προετοιμασία της. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Πρόσκοπος γίνεται Ανιχνευτής με την έναρξη της νέας Προσκοπικής χρονιάς.

Δ. Γνωριμία των Ανιχνευτών με το Προσκοπικό Δίκτυο

Την τελευταία χρονιά του Ανιχνευτή στην Κοινότητα, εφόσον του το επιτρέπουν οι προσωπικές του υποχρεώσεις, ο Ανιχνευτής μπορεί να παρακολουθήσει μία ή δύο δράσεις του Προσκοπικού Δικτύου, με σκοπό τη γνωριμία του με το Τμήμα. Προϋπόθεση για την παρουσία του Ανιχνευτή σε δράση γνωριμίας με το Προσκοπικό Δίκτυο είναι η συμμετοχή του το ίδιο χρονικό διάστημα στις δράσεις της Κοινότητας του. Τα Ενήλικα Στελέχη της Κοινότητας και του Προσκοπικού Δικτύου διευκολύνουν τη συμμετοχή του Ανιχνευτή στις δράσεις γνωριμίας με το Προσκοπικό Δίκτυο.

Οι μεθοδολογικές βελτιώσεις του «ΑΝΕΒΑΙΝΩ», σκοπό έχουν να αντιμετωπίσουν το διαπιστωμένο πρόβλημα των μεταβάσεων των ανηλίκων Μελών από Τμήμα σε Τμήμα, αλλά και να δώσουν μία ευκαιρία γνωριμίας των Ανιχνευτών με το Προσκοπικό Δίκτυο. Συμφωνήθηκαν από κοινού από τους τέσσερις Κλάδους της Γ.Ε., ακολούθησε διαβούλευση στις ομάδες της Γ.Ε. και των Εφόρων των Π.Ε. και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. Η εφαρμογή τους είναι άμεση, από την τρέχουσα Προσκοπική χρονιά. 

Το διακριτικό «Ανεβαίνω» θα διατίθεται από το Προσκοπικό Πρατήριο. Στα Τμήματα θα αποσταλεί προωθητικό υλικό για το «ΑΝΕΒΑΙΝΩ».

Παρακαλούνται τα Ενήλικα Στελέχη κάθε Συστήματος να συνεργαστούν, ώστε τα παιδιά που ανεβαίνουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη στιγμή της αλλαγής. Βοηθώντας τους νέους να έχουν μια ομαλή μετάβαση θα τους δώσουμε την ευκαιρία να μη χάσουν τα πολλά και συναρπαστικά πράγματα που τους περιμένουν στο επόμενο Τμήμα. Η συνέχεια της Προσκοπικής ζωής των παιδιών και των εφήβων από Τμήμα σε Τμήμα είναι θεμελιώδες στοίχημα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Σ.Ε.Π. για βιώσιμη Ανάπτυξη.

Καλή Προσκοπική δουλειά!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2_2023.pdf