Προσφορές για τηλεπικοινωνίες και παροχές ενέργειας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 31/10/2023
A/A: 98 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των συνεργασιών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τη διευκόλυνση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των Προσκοπικών μας Κλιμακίων, εξασφαλίσαμε ειδικές προσφορές από παρόχους τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν όλα τα Κλιμάκια.

Οι προτάσεις συνεργασίας αφορούν στη NOVA (τηλεπικοινωνιακός πάροχος) και στην ELPEDISON (πάροχος ενέργειας), οι οποίες επισυνάπτονται στη παρούσα ανακοίνωση. Ειδικά, η προσφορά ELPEDISON, απευθύνεται και στα μέλη του Σ.Ε.Π., τα οποία μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με την Εταιρεία (βλ. pdf “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ELPEDISON ME ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ”, σελ. 12).

Η διαδικασία απόκτησης ή αλλαγής παροχής που πρέπει να ακολουθείται από τα Προσκοπικά Κλιμάκια, περιγράφεται στην ανακοίνωση 97_2023.

Για τυχόν πληροφορίες ή απορίες επικοινωνήστε με τον κ. Κωνσταντίνο Τζάλλα (kt@sep.org.gr ή 2169005199).

Η Κεντρική Διοίκηση συναισθανόμενη τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες, συνεχίζει τις προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων και ιδεών, οι οποίες θα διευκολύνουν τη λειτουργία των Κλιμακίων μας.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝ.98_1_NOVA CORPORATE Προσφορά Συνεργασίας για τα Προσκοπικά Συστήματα.pdf
ΑΝ.98_2_ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ELPEDISON ME ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023.pdf
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 98_2023.pdf