Διαδικασία απόκτησης - αλλαγής τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και παροχών ενέργειας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/10/2023
A/A: 97 / 2023

Ανακοίνωση

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. για ορθότερη και αποδοτικότερη χρήση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και των παροχών ενέργειας από τα Κλιμάκιά μας, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία απόκτησης νέας παροχής ή αλλαγής της υφιστάμενης, η οποία έχει ως ακολούθως: 

- Αποστολή mail ενημέρωσης στο kt@sep.org.gr από τον υπεύθυνο του Κλιμακίου
- Ενημέρωση παρόχων από τη Κεντρική Διοίκηση, για τη σχετική προσφορά
- Γνωστοποίηση της προσφοράς στο Κλιμάκιο
- Συμφωνία – Επιλογή προγράμματος
- Αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών από τη Κεντρική Διοίκηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας

Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του Ιδρύματος, λόγω της ενιαίας χρήσης του ΑΦΜ μας, η παραπάνω διαδικασία πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα.

Για τυχόν πληροφορίες ή απορίες επικοινωνήστε με τον κ. Κωνσταντίνο Τζάλλα (2169005199).

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
7 ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97_2023.pdf