3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων – Αλλαγή τόπου και κόστους συμμετοχής

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 26/10/2023
A/A: 95 / 2023

Ανακοίνωση


Λόγω τεχνικών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φιλαδέλφειας και τα οποία θα δημιουργούσαν κωλύματα στην ομαλή διεξαγωγή του Συνεδρίου, αποφασίστηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων να διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στην αίθουσα «Αθανάσιος Λευκαδίτης» του κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 11635 Αθήνα, 1ος όροφος). 

Επίσης, μετά από προσπάθειες της Κ.Ε.Π.Π.Ε. για τη μείωση του κόστους συμμετοχής, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στο Συνέδριο το σύνολο των Συνέδρων και ικανός αριθμός Παρατηρητών, σας ενημερώνουμε ότι το ποσόν που πρέπει να καταβάλλει κάθε Σύνεδρος ή Παρατηρητής διαμορφώνεται στα δεκαπέντε Ευρώ (€ 15,00).
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε δήλωση συμμετοχής, θα πρέπει μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2023 να έχει καταβληθεί το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο, είτε στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. είτε στον τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Π. υπ’ αριθμ. 362-002002-005088 (IBAN GR55 0140 3620 3620 0200 2005 088) της ALPHA BANK, με αιτιολογία «3ο Σ.Π.Π. – ονοματεπώνυμο». Ακόμη, όλοι οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο οφείλουν μέχρι την ημέρα διεξαγωγής του να έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους (απογραφή) για την προσκοπική χρονιά 2023-2024 ή να την καταβάλουν την ημέρα εκείνη στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., η οποία θα λειτουργεί στον χώρο του Συνεδρίου.

Στην παρούσα επισυνάπτεται η νέα Αίτηση Συμμετοχής Συνέδρου και Παρατηρητή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Ανακοινώσεις 66/2023 και 82/2023
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 95_2023.pdf
ΑΝ.95_ΝΕΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.doc