Υποστηρικτικές Ενέργειες για τα νεοϊδρυθέντα Προσκοπικά Συστήματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/04/2023
A/A: 39 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 05.04.2023, σε εφαρμογή του τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025 (Ανακ. 5 / 2023), ενέκρινε τις ακόλουθες ενέργειες για την αρωγή και ενίσχυση των νεοϊδρυθέντων Προσκοπικών Συστημάτων.

Α. Κουτί νέου Συστήματος
Με την έναρξη λειτουργίας κάθε νέου Προσκοπικού Συστήματος, η Κεντρική Διοίκηση και η Γενική Εφορεία θα προσφέρουν στο νέο Σύστημα, ως καλωσόρισμα, το «Κουτί του νέου Συστήματος». 

Πρόκειται για ένα «σεντούκι», το οποίο θα περιέχει:
Επιστολή – καλωσόρισμα του Γενικού Εφόρου,
Τα τέσσερα (4) Σήματα των Τμημάτων του νέου Συστήματος,
Μία Ελληνική Σημαία,
Μία Σημαία του Σ.Ε.Π.,
Πενήντα (50) Διακριτικά Σήματα Συστήματος,
Το Έντυπο Προγραμματισμού της Αγέλης και την αφίσα των σημάτων του Κλάδου Λυκοπούλων,
Το βιβλίο «Η ζωή στην Ομάδα»,
Ένα σετ Εντύπων Εγγραφής για τα νέα Μέλη,
Πέντε (5) έντυπα Υπόσχεσης Λυκοπούλου,
Πέντε (5) έντυπα Υπόσχεσης Προσκόπου,
Δέκα (10) σήματα Υπόσχεσης,
Δύο (2) προσκοπικά κοντάρια με τα σήματα των δύο πρώτων Ενωμοτιών της Ομάδας,
Ένα πινέλο, ένα ρολό βαφής και τέσσερα (4) λίτρα χρώμα, στα χρώματα των τεσσάρων (4) Κλάδων, για τα πρώτα βαψίματα στην Εστία,
Μία λάμπα τύπου led για την πρώτη πολυήμερη εκδρομή,
Μία εστία μαγειρέματος,
Μία πυξίδα,
Πέντε (5) σχοινιά, μία (1) σφυρίχτρα, μία (1) μπάλα και μία σειρά παιχνιδιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη μπάλα, τη σφυρίχτρα και τα σχοινιά και
Μια κάρτα που θα οδηγεί σε χρήσιμους συνδέσμους όπως βιβλιοθήκες με παιχνίδια και τραγούδια, υποστηρικτικό υλικό για το πρόγραμμα, τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π., το καλωσόρισμα εθελοντή, το ηλεκτρονικό σύστημα e-sep, χρήσιμα τηλέφωνα κ.ά.

Β. Σύνδεσμος νέου Συστήματος
Για κάθε νέο Προσκοπικό Σύστημα που τελεί σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας, η Περιφερειακή Εφορεία θα ορίζει ένα μέλος του Επιτελείου της ως σύνδεσμο με το νέο Σύστημα. Ο σύνδεσμος θα αποτελεί το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο θα μπορεί άμεσα να απευθύνεται ο Αρχηγός του Συστήματος, για ό,τι χρειαστεί στα πρώτα του βήματα. Θα συμβάλει με την εμπειρία του στην άμεση ανταπόκριση για θέματα όπως διοικητικές διαδικασίες, εκπαιδεύσεις, θέματα χώρου και Εστίας, ομαλή ενσωμάτωση των Ενηλίκων Στελεχών του νέου Συστήματος στην παρέα των Ενηλίκων Στελεχών της Περιφερειακής Εφορείας, υποστήριξη ενεργειών προβολής κ.ά. Ο ρόλος του συνδέσμου του νέου Συστήματος μπορεί να ανατίθεται στον Έφορο Ανάπτυξης της Π.Ε., στον αρμόδιο Βοηθό Π.Ε. ή σε άλλο Έφορο της Π.Ε., που έχει την ευχέρεια να ανταποκριθεί σε αυτόν.

Γ. Εκπαίδευση και Υποστήριξη στον τόπο του Συστήματος
Οι Ενότητες του Κύκλου Εισαγωγικής Εκπαίδευσης για τα Ενήλικα Στελέχη κάθε νέου Προσκοπικού Συστήματος, αλλά και για άλλα Ενήλικα Στελέχη που θα δηλώσουν συμμετοχή σε αυτές, θα υλοποιούνται δια ζώσης στον τόπο του νέου Συστήματος, κατόπιν σχετικής μέριμνας και εισήγησης της Περιφερειακής Εφορείας προς την Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας. 

Κατά το διάστημα της προσωρινής λειτουργίας του νέου Συστήματος, ο Έφορος Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Εφορείας, σε συνεργασία με την Εφορεία Εκπαίδευσης της Γενικής Εφορείας θα παρακολουθούν και θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των Ενηλίκων Στελεχών του νέου Συστήματος στις προβλεπόμενες Εκπαιδεύσεις.

Οι Έφοροι των Κλάδων της Περιφερειακής Εφορείας, κατόπιν συνεννόησης με τα Ενήλικα Στελέχη του νέου Συστήματος, θα επισκέπτονται και θα παρακολουθούν τα Τμήματα του, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη του έργου των Ενηλίκων Στελεχών στα πρώτα τους βήματα, παρέχοντας ιδέες και προτάσεις για το πρόγραμμα. Οι Κλάδοι της Γενικής Εφορείας δύνανται να παρέχουν επιπλέον υποστήριξη και υλικό για το Προσκοπικό Πρόγραμμα, εφόσον ζητηθεί.

Αν το νέο Σύστημα έχει Ειδικότητα, ανάλογα θα πράττει και η Εφορεία Ειδικότητας της Περιφερειακής Εφορείας για τις δράσεις Ειδικότητας, όπως και η Ειδικότητα της Γενικής Εφορείας, εφόσον ζητηθεί.

Δ. Κύκλος νέων Συστημάτων
Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και υποστήριξη από την Εφορεία Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας των νεοϊδρυθέντων Συστημάτων και σε συνεργασία με τους Εφόρους Ανάπτυξης των Περιφερειακών Εφορειών και τους αρμόδιους Βοηθούς Γενικούς Εφόρους, δημιουργείται ο «Κύκλος νέων Συστημάτων». 

Ο «Κύκλος νέων Συστημάτων» θα αποτελεί μία ομάδα εργασίας, η οποία θα λειτουργεί με τον συντονισμό του Εφόρου Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας και θα απαρτίζεται από τους Αρχηγούς των νέων Προσκοπικών Συστημάτων που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα πραγματοποιούνται συναντήσεις του «Κύκλου νέων Συστημάτων», με σκοπό την καταγραφή κοινών αναγκών και προτεραιοτήτων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ενημέρωση για χρήσιμα εργαλεία και πηγές. 

Οι συναντήσεις του «Κύκλου νέων Συστημάτων» θα συντονίζονται από τον Έφορο Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας και θα συμμετέχουν σε αυτές επίσης οι Έφοροι Ανάπτυξης των Περιφερειακών Εφορειών και οι αρμόδιοι Βοηθοί Γενικοί Έφοροι. Συναντήσεις του «Κύκλου νέων Συστημάτων» θα μπορούν να πραγματοποιούνται και σε μικρότερες ομάδες, για μεγαλύτερη ευελιξία.

Η Εφορεία Ανάπτυξης της Γενικής Εφορείας θα παρακολουθεί την πορεία των νέων Συστημάτων του Σ.Ε.Π., ενημερώνοντας σχετικά τον Γενικό Έφορο και σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Εφορείες θα διατυπώνονται προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των Συστημάτων. 

Με τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των Ενηλίκων Στελεχών, οι στόχοι του τριετούς Σχεδίου Ανάπτυξης του Σ.Ε.Π. 2022 – 2025, για μία ακόμα πιο μεγάλη και πιο δυναμική Προσκοπική Κίνηση, θα γίνουν πραγματικότητα.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39_2023.pdf