Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs Friendly Προσκοπικό Σύστημα) 2023

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/03/2023
A/A: 19 / 2023

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων Γ.Ε. 105 /2018 και 56/ 2019 συνεχίζεται ανανεωμένο το πρόγραμμα αειφορίας, το οποίοι επικεντρώνεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την προτροπή για υλοποίησή τους από όλα τα Προσκοπικά Συστήματα.

Ο Ο.Η.Ε. υιοθέτησε τους «17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Sustainable Development Goals) και η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης και μαζί της το Σ.Ε.Π. έχουν συστρατευτεί σε αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια. Από το ξεκίνημα της, η Προσκοπική Κίνηση, ως φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και λόγω του βιωματικού της χαρακτήρα, συμβάλλει στην έμπρακτη εφαρμογή των βασικών αρχών της αειφορίας και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Για την υλοποίηση του θεσμού του «Προσκοπικού Συστήματος φιλικού προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», πριν τρία χρόνια η Γενική Εφορεία και οι Εφορείες των Κλάδων / Γ.Ε. διαμόρφωσαν μια σειρά από προκλήσεις – προτάσεις, καλώντας όλα τα Προσκοπικά Συστήματα να ανταποκριθούν και να ονομαστούν «SDGs Friendly Προσκοπικό Σύστημα».

Οι προτάσεις – προκλήσεις ανανεώθηκαν και πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι για την ονομασία των νέων «Προσκοπικών Συστημάτων φιλικών προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης». Στόχος κάθε Προσκοπικού Συστήματος, είναι μέσα σε έναν χρόνο από την ημέρα έναρξης που θα ορίσει το ίδιο και μέχρι το αργότερο τις 30 Σεπτεμβρίου 2024, πιστοποιημένα με φωτογραφίες, αναρτήσεις στα τοπικά Μ.Μ.Ε., στα social media κ.ά., να «κατακτήσει» τουλάχιστον το 50% των προκλήσεων κάθε Στόχου, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να τους υλοποιεί και για τα επόμενα χρόνια. 


 

Μαζί με την ονομασία του Συστήματος σε «Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης / SDGs Friendly Προσκοπικό Σύστημα», κάθε Σύστημα που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το «50% x 17» θα λάβει για όλα τα Μέλη του το ειδικό σήμα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο τα Μέλη του Συστήματος θα μπορούν να φέρουν στην Προσκοπική τους στολή για πάντα, με τη δέσμευση για διαρκή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο επισυνάπτεται έντυπο, στο οποίο εμπεριέχονται όλες οι προκλήσεις – προτάσεις ανά Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης.Οι προκλήσεις αφορούν κατά περίπτωση Τμήματα, Ενωμοτίες, Ενήλικα Στελέχη και Μέλη του Συστήματος ατομικά, καθώς στόχος μας πρέπει να είναι, κάθε παιδί, κάθε γονέας, κάθε Ενήλικο Μέλος του Συστήματος να εμπλακεί, να εμπεδώσει αλλά και να μεταδώσει την ιδέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, στους Προσκόπους, στο σπίτι του, στην κοινωνία.

Οι επιμέρους προκλήσεις μπορούν να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Αρχηγού Συστήματος και των Αρχηγών των Τμημάτων. Για την παρακολούθηση των επιδόσεων του Συστήματος, κάθε Σύστημα μπορεί να καταχωρεί τις δράσεις που έχει υλοποιήσει, προσθέτοντας σχόλια και αρχεία με φωτογραφίες και video από τις εν λόγω δράσεις, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 


Υπεύθυνος για το πρόγραμμα είναι ο υπεύθυνος Υποστήριξης Προσκοπικού Προγράμματος του Σ.Ε.Π. Νεκτάριος Τσεσμελόπουλος. 

Επικοινωνία: sdg@sep.org.gr.
Επίσημη ιστοσελίδα: www.scouts4sdgs.gr

Σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και μαζί να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο Κίνημα εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!

Υποστηρικτικό υλικό:


Προσκοπικά Συστήματα που έχουν ονομαστεί SDGs Friendly 
1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Διονύσου – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού – Π.Ε. Δωδεκανήσου
1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Δήμου Σαρωνικού – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
6ο Σύστημα Προσκόπων Κέρκυρας – Π.Ε. Κέρκυρας
16ο Σύστημα Προσκόπων Πεύκων – Π.Ε. Θεσσαλονίκης
3ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας – Π.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
1ο Σύστημα Προσκόπων Χίου – Π.Ε. Χίου
1ο Σύστημα Προσκόπων Περιστερίου – Π.Ε. Δυτικής Αττικής
5ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Μήθυμνας Λέσβου – Π.Ε. Λέσβου
·        2ο ΣύστημαΠροσκόπων Μυτιλήνης – Π.Ε. Λέσβου

 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19_2023.pdf