Φορολογικά θέματα – Χρήση του Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/06/2022
A/A: 71 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Ενόψει των κατασκηνώσεων και του αναμενόμενου όγκου συναλλαγών που θα προκύψουν, σας υπενθυμίζουμε την Εγκύκλιο 8_2021, η οποία αφορά στον περιορισμό της χρήσης του Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π., για λόγους προστασίας του Ιδρύματος.

Η Εγκύκλιος 8/2021 αναφέρει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 3ης Ιουλίου 2021, μετά από εκτενείς ενημερώσεις από το συνεργαζόμενο με το Σ.Ε.Π. λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο και τους Ορκωτούς Ελεγκτές μας, αποφάσισε τον δραστικό περιορισμό της έκδοσης τιμολογίων στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του Σ.Ε.Π. από οποιαδήποτε Κλιμάκιο ή φυσικό πρόσωπο. Αυτή κρίνεται ως η προσφορότερη λύση για να περιοριστεί η έκθεση του Σ.Ε.Π. σε φορολογικούς κινδύνους καθώς αυτοί επισύρουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες.

Στο εξής και ειδικότερα, για την αγορά ειδών από προμηθευτές θα ζητείται να εκδίδουν Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής (Α.Λ.Σ.) ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.). 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο, θα πρέπει να ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:
Το Κλιμάκιο θα αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Οικονομική Υπηρεσία Σ.Ε.Π. (timologia@sep.org.gr) και θα αιτείται την έκδοση του τιμολογίου αναφέροντας το Κλιμάκιο, τον προμηθευτή (επωνυμία – Α.Φ.Μ. – τηλέφωνο – email), το είδος του αγαθού ή της υπηρεσίας και το ποσόν του τιμολογίου.
Εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο/η υπεύθυνος/η του Κλιμακίου θα πρέπει να αποστέλλει στο mail timologia@sep.org.gr το εκδοθέν Τιμολόγιο στην Οικονομική Υπηρεσία, η οποία θα καταγράφει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στην Εγκύκλιο 8_2021.

Παρακαλούνται όλα τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. για την αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω, ώστε να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα και την αποφυγή οποιασδήποτε έκθεσης του Ιδρύματος σε φορολογικούς κινδύνους.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 71_2022.pdf