Τοποθέτηση Σ.Ε.Π. στην «καταγγελία διακίνησης άσεμνου υλικού»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 04/06/2022

Νέο

Τοποθέτηση Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» (Σ.Ε.Π.) στην «καταγγελία διακίνησης άσεμνου υλικού»

Αθήνα, 4/6/2022, 18:30

Το Ίδρυμα Σ.Ε.Π., σεβόμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ανάγκη διαφύλαξης της δράσης του ως της μεγαλύτερης παιδαγωγικής εθελοντικής Κίνησης στη χώρα μας, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τα παρακάτω αναφορικά με την «καταγγελία για διακίνηση πορνογραφικού υλικού».

 • Τον Νοέμβριο 2021 ενημερώθηκε προφορικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. ότι Ενήλικο Στέλεχος της Κίνησης σε θέση ευθύνης φέρεται να διακινεί άσεμνο υλικό μέσω ανώνυμου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως:
  • το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από τρεις νομικούς και έναν επιστήμονα της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για να διερευνήσει τη βασιμότητα της καταγγελίας.
  • το Ενήλικο Στέλεχος τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τα καθήκοντά του, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
 • Στις 26/2/2022 κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο το πόρισμα της επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο:
  • Με βάση τα στοιχεία που εξετάστηκαν, δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί ο κάτοχος του ανώνυμου λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης.
  • Από τα παραπάνω στοιχεία δεν προκύπτει καμία συσχέτιση του ανώνυμου λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης με το Σ.Ε.Π. και την Προσκοπική Κίνηση εν γένει, ούτε διάπραξη ποινικών αδικημάτων.
  • Το Σ.Ε.Π. δεν έχει έννομο συμφέρον να ασχοληθεί με τη λειτουργία ενός ανώνυμου λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης ο οποίος δεν συνδέεται με μέλος του Σ.Ε.Π. ούτε προκύπτει καμία αξιόποινη δραστηριότητα εις βάρος του Ιδρύματος.
 • Στις 16/3/2022 το Σ.Ε.Π. λαμβάνει επιστολή από την εποπτεύουσα το Ίδρυμα Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων με την οποία κοινοποιείται στο Σ.Ε.Π. ανώνυμη και ανυπόγραφη καταγγελία γονέων για το ίδιο θέμα, στην οποία γίνεται για πρώτη φορά λόγος για «διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας».
 • Το Σ.Ε.Π. απάντησε στην Υπουργό στις 24/3/2022, ενημερώνοντας για τις ενέργειες διερεύνησης της υπόθεσης στις οποίες είχε ήδη προβεί. Παράλληλα, το Σ.Ε.Π. απέστειλε επιστολή στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ζητώντας την άμεση και εις βάθος διερεύνηση της ανώνυμης καταγγελίας περί «διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας».
 • Από την πρώτη στιγμή της ενημέρωσής του, το Ίδρυμα Σ.Ε.Π. έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι προτίθεται να συνδράμει με κάθε τρόπο και μέσο τις έρευνες των αρμοδίων Αρχών οι οποίες είναι σε εξέλιξη, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.
Παράλληλα είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι:
 • Το κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. προβλέπει ρητά ότι οποιοδήποτε μέλος του ελέγχεται από την Ελληνική Δικαιοσύνη, αυτόματα παύει να ασκεί καθήκοντα Βαθμοφόρου και αυτό έχει εφαρμοστεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. 
 • Το Σ.Ε.Π. παρέχει συχνές πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια με θέμα «Ασφάλεια από τους Κινδύνους» (Safe From Harm) σε συνεργασία με Φορείς και Οργανώσεις σχετικά με τη σημασία της προστασίας των παιδιών και εφήβων, παρέχοντας ένα μεγάλο εύρος από στρατηγικές, διαδικασίες και συστήματα σχεδιασμένα να διαφυλάξουν την ευημερία, ανάπτυξη και ασφάλεια των παιδιών και εφήβων, καθώς όλα αυτά αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα σε όλες τις Προσκοπικές δραστηριότητες.
 • Για τις παραπάνω ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. ενημερώθηκαν αναλυτικά στις 28/5/2022 τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος, που αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σ.Ε.Π.
 
Η παρούσα σελίδα θα ανανεώνεται αυτόματα με κάθε νέα πληροφορία σχετική με το θέμα, για την πληρέστερη ενημέρωση όλων.
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο +306936117147 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]