Πλαίσιο πραγματοποίησης Προσκοπικών δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/05/2022
A/A: 54 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες ανακοινώσεις της πολιτείας για τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, το πλαίσιο της πραγματοποίησης των Προσκοπικών δράσεων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

α. Γενικές Οδηγίες

• Όλες οι Προσκοπικές δραστηριότητες (δράσεις Τμημάτων, Εκπαιδεύσεις, συμβούλια, ενημερώσεις γονέων κ.ά.) πρέπει να       πραγματοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο σε εξωτερικούς χώρους και στην ύπαιθρο.
• Σε όλη τη διάρκεια της δράσης είναι απαραίτητος ο καλός αερισμός των κλειστών χώρων.
• Σε κλειστούς χώρους, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μάσκα.
• Η ταυτόχρονη συνύπαρξη των συμμετεχόντων σε κλειστούς χώρους κατά την πραγματοποίηση των δράσεων πρέπει να περιορίζεται     στα απολύτως αναγκαία,. 
• Επιμέρους τμήματα δράσεων πρέπει να επιδιώκεται να διεξάγονται σε μικρές ομάδες (Εξάδες, Ενωμοτίες), με αποστάσεις μεταξύ των ομάδων.
• Τα παιδιά πρέπει να προσέρχονται στη δράση με ατομικό παγούρι για προσωπική χρήση.
• Εφόσον απαιτηθεί η χρήση σκευών εστίασης, αυτά θα πρέπει να είναι ατομικά για κάθε συμμετέχοντα και να μην γίνεται χρήση         κοινού σκεύους.
• Στο χώρο της δράσης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αλκοολούχο διάλυμα, γάντια και μάσκες μίας χρήσης για μέλη που πιθανώς να     ξεχάσουν τη δική τους και να τηρούνται από όλους οι απαραίτητοι κανόνες ατομικής υγιεινής. 
• Οι γονείς που αφήνουν το παιδί τους στην εστία ή περιμένουν να το πάρουν μετά το τέλος της δράσης πρέπει να παροτρύνονται να μην συγχρωτίζονται με τους άλλους γονείς και να τηρούν τις απαιτούμενες αποστάσεις.
• Ανήλικα ή ενήλικα μέλη μας τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα ή ήρθαν σε επαφή με κρούσμα τρεις πλήρεις ημέρες πριν από Προσκοπική δραστηριότητα (δράση Τμήματος, Εκπαίδευση) πρέπει να ενημερώνουν τον αρχηγό και δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δραστηριότητα.

β. Δράσεις Τμημάτων χωρίς διανυκτέρευση

• Για τους ανήλικους συμμετέχοντες δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής.
• Για τους ενήλικους συμμετέχοντες που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής.
• Οι ενήλικοι συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ απαιτείται να έχουν     υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (PCR ή rapid test) μέσα στην εβδομάδα στα πλαίσια της εργασίας τους   ή σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (self test), εντός 24 ωρών από την έναρξη της δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα.

γ. Διήμερες / πολυήμερες Εκδρομές Τμημάτων

• Όλοι ανεξαιρέτως οι συμμετέχοντες, ανήλικα και ενήλικα μέλη, εμβολιασμένοι και μη, απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (self test), εντός 24 ωρών από την έναρξη της δράσης, με αρνητικό αποτέλεσμα. 
• Αν η διανυκτέρευση γίνεται σε κλειστό χώρο, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου μεταξύ των θέσεων ύπνου. 
• Αν η διανυκτέρευση γίνεται σε σκηνές, τότε τα άτομα πρέπει να κοιμούνται εναλλάξ «κεφάλι-πόδια». Για τις Αγέλες, σε κάθε σκηνή μπορούν να κοιμούνται τόσα Λυκόπουλα όσο η μέγιστη προβλεπόμενη χωρητικότητα. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες, σε κάθε σκηνή πρέπει να κοιμάται τουλάχιστον ένα (1) άτομο λιγότερο από την προβλεπόμενη χωρητικότητα.

δ. Εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών

• Για τις Εκπαιδεύσεις Ενηλίκων Στελεχών ισχύουν κατ’ αναλογία τα ίδια με τις Δράσεις Τμημάτων χωρίς διανυκτέρευση και τις     Διήμερες / πολυήμερες Εκδρομές Τμημάτων.

ε. Αντιμετώπιση περιστατικών

• Αν κατά τη διάρκεια Προσκοπικής δράσης κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα αδιαθεσίας, τότε το παιδί αυτό πρέπει να   απομονώνεται από το υπόλοιπο Τμήμα και να παραμένει σε καλά αεριζόμενο χώρο με εποπτεία Ενήλικου Στελέχους μέχρι να το   παραλάβει ο γονέας του και να φροντίσει για την εξέταση του από ιατρό. 
• Για το περιστατικό, ο/η Αρχηγός του Τμήματος πρέπει να ενημερώνει τον/την Αρχηγό Συστήματος. 
• Αν το περιστατικό συμβεί σε διήμερη / πολυήμερη εκδρομή, τότε πρέπει να ενημερώνεται επιπλέον και ο/η Περιφερειακός Έφορος. 
• Μετά τη δράση, πρέπει να ζητείται περαιτέρω ενημέρωση από τους γονείς για την πορεία της υγείας του παιδιού. 
• Aν προκύψει θετικό κρούσμα covid, πρέπει να ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ και να ακολουθείται η προτεινόμενη διαδικασία.

Οι ανωτέρω προβλέψεις ισχύουν αναλογικά για κάθε Προσκοπική δράση (δράσεις Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, συναντήσεις Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, Συμβούλια, Εκπαιδεύσεις κ.ο.κ.). 

Αυτονόητο είναι ότι σε κάθε περίπτωση που ισχύουν ειδικά ή έκτακτα περιοριστικά μέτρα, αυτά θα πρέπει να τηρούνται και στις Προσκοπικές δράσεις, για όλο το χρόνο ισχύος τους.

Οι παραπάνω απλοί αλλά και αναγκαίοι κανόνες, τους οποίους όλοι εφαρμόζουμε στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική μας δραστηριότητα, διασφαλίζουν την ασφαλή διεξαγωγή των Προσκοπικών δράσεων και την προστασία των μελών μας. Ελπίζουμε ότι με λίγη ακόμα προσοχή, σύντομα θα μπορούμε και πάλι να απολαύσουμε ανεμπόδιστα το Προσκοπικό παιχνίδι. 

Η παρούσα αντικαθιστά την Ανακοίνωση 75/ 2021 και όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 54_2022.pdf