Παράταση Αιτήσεων 25ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Jamboree

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/03/2022
A/A: 34 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 11/2022 αναφορικά με τη δήλωση συμμετοχής στην Ελληνική Αποστολή για το 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree που θα πραγματοποιηθεί από την 1η μέχρι την 12η Αυγούστου 2023, στο SaeManGeum, Jeollabuk-do, της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερα μέλη του Σ.Ε.Π. να συμμετάσχουν σε μία σημαντική παγκόσμια Προσκοπική δράση και να βιώσουν αξέχαστες στιγμές, η ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 22 Μαρτίου 2022.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ JAMBOREE. Το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί από τους οργανωτές στα 900,00 Δολάρια Η.Π.Α., που αντιστοιχούν σε σημερινές τιμές περίπου στο ποσό των € 790,00, για όλους τους συμμετέχοντες. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στους διοργανωτές σε Δολάρια Η.Π.Α. Τα ποσά σε ΕΥΡΩ είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην ισοτιμία μεταξύ ΕΥΡΩ και Δολαρίου Η.Π.Α. κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Ανακοίνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας μέχρι την καταβολή του ποσού στους διοργανωτές, θα υπάρξει αντίστοιχη αλλαγή του ποσού σε ΕΥΡΩ. Στο ανωτέρω ποσόν περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, η διατροφή, οι μεταφορές κατά τη διάρκεια του Jamboree, πακέτο αναμνηστικών, οι σκηνές και τα υλικά μαγειρέματος.

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Το συνολικό κόστος συμμετοχής για τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής προσφέρεται σε δύο επιλογές:

1. Για όσους συμμετάσχουν μόνο στο Jamboree
Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν μόνο στο Jamboree το κόστος είναι € 2.550,00 ±10%*. Στο κόστος περιλαμβάνονται: το αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Νότια Κορέα με επιστροφή, οι μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία προς και από τον χώρο του Jamboree, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυναντήσεις, αναμνηστικά της Ελληνικής Αποστολής και λοιπά οργανωτικά έξοδα.

2. Για όσους συμμετάσχουν στο Jamboree και στο επιπλέον πρόγραμμα επισκέψεων στη Σεούλ
Η Ελληνική Αποστολή έχει επιμεληθεί ενός ενδιαφέροντος τετραήμερου προγράμματος επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, την Σεούλ. Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Jamboreeτο και στο τετραήμερο πρόγραμμα το κόστος είναι € 3.150,00 ±10%*. Στο κόστος περιλαμβάνονται: το αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Νότια Κορέα με επιστροφή, οι μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία προς και από τον χώρο του Jamboree, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυναντήσεις, αναμνηστικά της Ελληνικής Αποστολής, τετραήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Σεούλ, τη διαμονή και την πλήρη διατροφή για τις επιπλέον ημέρες και λοιπά οργανωτικά έξοδα.

* Το ακριβές κόστος των παραπάνω επιλογών θα καθοριστεί με επόμενη Ανακοίνωση, βάσει της τελικής τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων και της ισοτιμίας Ευρώ-Δολαρίου Η.Π.Α.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όποιο Μέλος του Σ.Ε.Π., ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής έως την Τρίτη 22/3/2022 και να καταβάλλει το ποσό της συμμετοχής του σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα δόσεων:

Πρόσκοποι-Ανιχνευτές-Μέλη Αρχηγείου Αποστολής-IST
-Επιλογή 1η (Μόνο Jamboree)

 

Α’ Δόση

έως

22/03/2022

Β’ Δόση

έως

30/07/2022

Γ’ Δόση

έως

31/10/2022

Δ’ Δόση

έως

31/12/2022

Ε’ Δόση

έως

31/03/2023

ΣΤ’ Δόση

έως

31/05/2023

Σύνολο

Α+

Β.1

€ 250,00

€ 600,00

€ 350,00

€ 475,00

€ 475,00

€ 400,00

περίπου

€ 2.550,00


Πρόσκοποι-Ανιχνευτές-Μέλη επιτελείου Αποστολής-IST
-Επιλογή 2η (Jamboree + τετραήμερο πρόγραμμα)

 

Α’ Δόση

έως

22/03/2022

Β’ Δόση

έως

30/07/2022

Γ’ Δόση

έως

31/10/2022

Δ’ Δόση

έως

31/12/2022

Ε’ Δόση

έως

31/03/2023

ΣΤ’ Δόση

έως

31/05/2023

Σύνολο

Α+

Β.2

€ 250,00

€ 545,00

€ 615,00

€ 630,00

€ 630,00

€ 480,00

περίπου

€ 3.150,00


Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ενδέχεται να υπάρξει επιβάρυνση που θα καθοριστεί βάσει τυχόν επιβαρύνσεων των διοργανωτών, αλλά και της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων.

Οι καταβολές των δόσεων γίνονται, είτε με καταβολή σε μετρητά ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ALPHAΒΑΝΚ 362-00-2002-004000 (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «JAM2023 - ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο, της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας, στο e-mail: dkefala@sep.org.gr.

Σημαντικές σημειώσεις:
1. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν κόστος έκδοσης διαβατηρίου, που είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα. Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου θα πρέπει να καλύπτει και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Jamboree καθώς και το ποσό για την έκδοση K-ETA (https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do), που επιβαρύνει κάθε συμμετέχοντα.
2. Θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των δόσεων που αναφέρονται στους πιο πάνω πίνακες και όσες θα ακολουθήσουν με νέες Ανακοινώσεις αναφορικά με τα υπόλοιπα κόστη, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Ομάδα Οργάνωσης της Ελληνικής Αποστολής (καταβολές κόστους συμμετοχής στους Οργανωτές, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων κ.λπ.).
3. Η επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από τους υπευθύνους όλων των Κλιμακίων, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, αποστέλλονται στο Σ.Ε.Π. (με e-mail: [email protected]). Τα επισυναπτόμενα, Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση, πρέπει να σταλούν από 1 Απριλίου 2023 μέχρι 30 Μαΐου 2023.
4. Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με την Αρχηγό της Αποστολής. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής δε θα επιστρέφεται το ποσό των προκαταβολών, καθώς επίσης και της οποιασδήποτε δαπάνης αγοράς ή προκαταβολής αεροπορικού εισιτηρίου η οποία έχει ήδη καταβληθεί από το Σ.Ε.Π.
5. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν και επιστρέφουν μαζί στην Αθήνα, τα εισιτήρια είναι ομαδικά και κανένα μέλος της Ελληνικής Αποστολής δε θα εκδώσει μεμονωμένο εισιτήριο.

Η Κεντρική Διοίκηση θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη, τόσο των εξόδων διοργάνωσης όσο και μέρους των εξόδων εξοπλισμού και αν τούτο καταστεί δυνατό, θα γνωστοποιηθεί με νέα Ανακοίνωση. Επιπλέον, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι, των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ. των Κλιμακίων τους να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών, εφόσον αυτές έχουν την οικονομική ευχέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας μας στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree και δίνεται η ευκαιρία σε Προσκόπους και Ανιχνευτές μας να βιώσουν τη σημαντική εμπειρία μιας μεγάλης παγκόσμιας δράσης.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διαχείριση της δράσης, αυτή υπόκειται όπως όλες οι προσκοπικές δράσεις, στην τήρηση των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και στον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοχώρο: https://www.2023wsjkorea.org και την σελίδα της Ελληνικής Αποστολής στο facebook “25o Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree-Ελληνική Αποστολή». Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της Ελληνικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail: με τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου ([email protected]) και με την Αρχηγό της Αποστολής, κα Χριστίνα Μπονώρη [email protected]).
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΠΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34_2022.pdf