25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/02/2022
A/A: 11 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree είναι ένας θεσμός στην καθιέρωση του οποίου πρωτοστάτησε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Η διοργάνωσή του, κάθε τέσσερα χρόνια, σε διαφορετική χώρα, τονίζει την παγκοσμιότητα του Προσκοπισμού και υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το Όραμα για ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ. Το Σ.Ε.Π. συμμετείχε με οργανωμένες αποστολές σε όλα τα Παγκόσμια Προσκοπικά Jamboree μέχρι σήμερα και είχε την τιμή να διοργανώσει το 1963 το 11ο, στον Μαραθώνα Αττικής.

Το 2023 είναι η χρονιά που θα πραγματοποιηθεί το 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree. Οι Πρόσκοποι της Κορέας, εργάζονται εντατικά εδώ και τρία χρόνια για να μας υποδεχθούν σε μια μεγάλη, παγκόσμια γιορτή, που θα μείνει αξέχαστη στους δεκάδες χιλιάδες Προσκόπους που θα συμμετάσχουν από όλες τις χώρες του κόσμου. Το παγκόσμιο ραντεβού έχει οριστεί από την 01 Αυγούστου μέχρι τις 12 Αυγούστου του 2023, στο SaeManGeum, Jeollabuk-do, της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα), και το θέμα του, «Draw your Dream», μας προσκαλεί να δώσουμε χώρο στις ιδέες και τις απόψεις των νέων και να τους δώσουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν όλα τους τα όνειρα.

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Το Σ.Ε.Π. θα συμμετάσχει στο Jamboree με πολυπρόσωπη και αντιπροσωπευτική αποστολή. Καλούνται όσοι επιθυμούν, με την έγκριση των προϊσταμένων Κλιμακίων, να δηλώσουν συμμετοχή. Η τελική επιλογή των ανηλίκων και ενηλίκων μελών της αποστολής θα γίνει από το Αρχηγείο της Αποστολής σε συνεργασία με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. 

Στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree μπορούν να συμμετάσχουν:

1α. Πρόσκοποι και Ανιχνευτές
Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, αγόρια και κορίτσια 14 έως 18 ετών, που έχουν γεννηθεί μεταξύ 22ας Ιουλίου 2005 και 31ης Ιουλίου 2009. Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν σε Ομάδες Προσκόπων.

1β. Βαθμοφόροι των Ομάδων
Κάθε Ομάδα θα στελεχώνεται από ενήλικες Βαθμοφόρους και των δύο φύλων, ηλικίας από 18 ετών. Οι Βαθμοφόροι που θα επιλεγούν, θα έχουν τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης, προετοιμασίας και υποστήριξης και λειτουργίας μιας Ομάδας Προσκόπων του Σ.Ε.Π. στο περιβάλλον μιας παγκόσμιας Προσκοπικής κατασκήνωσης, με στόχο πάντα να βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν τους Προσκόπους τους να βιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μοναδική εμπειρία του Jamboree. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας της Ελληνικής Αποστολής οι Βαθμοφόροι αυτοί θα συνεργάζονται με το Αρχηγείο της Αποστολής και επομένως θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο.

1γ. Διεθνής Ομάδα Υποστήριξης (International Service Team – I.S.T.)
Στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree μπορούν να συμμετάσχουν και Μέλη Προσκοπικών Δικτύων ή Βαθμοφόροι άνω των 18 ετών (δηλαδή γεννημένοι πριν από τις 31 Ιουλίου 2005), οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσίες υποστήριξης που θα τους αναθέσει η οργανωτική επιτροπή του Jamboree. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά στα αγγλικά ή/και γαλλικά και να είναι πρόθυμα να βοηθήσουν όπου τους ζητηθεί. Δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Jamboree, που θα ακολουθούν οι Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, αλλά συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της Ελληνικής Αποστολής. Τα μέλη της I.S.T. θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Jamboree από το βράδυ της 29ης Ιουλίου μέχρι το απόγευμα της 14ης Αυγούστου 2023. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να ασχοληθούν θα ανακοινωθούν προσεχώς. Ο συνολικός αριθμός των ενηλίκων της Ελληνικής Αποστολής δε θα υπερβαίνει τον αριθμό των ανηλίκων.

1δ. Βαθμοφόροι του Αρχηγείου της Ελληνικής Αποστολής
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αποστολής θα συμμετάσχουν Βαθμοφόροι ηλικίας από 18ετών. Όλοι οι Βαθμοφόροι του Αρχηγείου θα αναλάβουν αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης της Ελληνικής Αποστολής, που θα τους αναθέσει ο Αρχηγός της Αποστολής. Εκτός από καλή γνώση της Αγγλικής ή/και Γαλλικής γλώσσας, θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην οργάνωση δράσεων στο εξωτερικό και ευχέρεια να διαθέσουν τον αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία της Αποστολής. Ο αριθμός των μελών του Αρχηγείου της κάθε Αποστολής έχει καθοριστεί από την οργανωτική επιτροπή του Jamboree ως εξής:

Αριθμός συμμετεχόντων Προσκόπων/Ανιχνευτών

Βαθμοφόροι

Αριθμός συμμετεχόντων Προσκόπων/Ανιχνευτών

Βαθμοφόροι

Μέχρι 9

έως 1

37-72

έως 5

10-18

έως 2

73-144

έως 8

19-36

έως 3

145-288

έως 14


2. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. έχει ορίσει ως Αρχηγό της Ελληνικής Αποστολής στο 25ο  Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree την κ. Χριστίνα Μπονώρη, Έφορο Προσκοπικού Προγράμματος Π.Ε. Νότιας Αττικής.

3.ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ JAMBOREE. Το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί από τους οργανωτές στα 900,00 Δολάρια Η.Π.Α., που αντιστοιχούν σε σημερινές τιμές περίπου στο ποσό των € 790,00, για όλους τους συμμετέχοντες. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στους διοργανωτές σε Δολάρια Η.Π.Α. Τα ποσά σε ΕΥΡΩ είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην ισοτιμία μεταξύ ΕΥΡΩ και Δολαρίου Η.Π.Α. κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Ανακοίνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας μέχρι την καταβολή του ποσού στους διοργανωτές, θα υπάρξει αντίστοιχη αλλαγή του ποσού σε ΕΥΡΩ. Στο ανωτέρω ποσόν περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος, η διατροφή, οι μεταφορές κατά τη διάρκεια του Jamboree, πακέτο αναμνηστικών, οι σκηνές και τα υλικά μαγειρέματος. 

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. Το συνολικό κόστος συμμετοχής για τα μέλη της Ελληνικής Αποστολής  προσφέρεται σε δύο επιλογές:

1. Για όσους συμμετάσχουν μόνο στο Jamboree
Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν μόνο στο Jamboreeτο κόστος είναι € 2.550,00 ±10%*. Στο κόστος περιλαμβάνονται: το αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Νότια Κορέα με επιστροφή, οι μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία προς και από τον χώρο του Jamboree, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυναντήσεις, αναμνηστικά της Ελληνικής Αποστολής και λοιπά οργανωτικά έξοδα. 

2. Για όσους συμμετάσχουν στο Jamboree και στο επιπλέον πρόγραμμα επισκέψεων στη Σεούλ 
Η Ελληνική Αποστολή έχει επιμεληθεί ενός ενδιαφέροντος τετραήμερου προγράμματος επίσκεψης στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, την Σεούλ. Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Jamboreeτο και στο τετραήμερο πρόγραμμα το κόστος είναι € 3.150,00 ±10%*. Στο κόστος περιλαμβάνονται: το αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Νότια Κορέα με επιστροφή, οι μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία προς και από τον χώρο του Jamboree, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυναντήσεις, αναμνηστικά της Ελληνικής Αποστολής, τετραήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Σεούλ, τη διαμονή και την πλήρη διατροφή για τις επιπλέον ημέρες και λοιπά οργανωτικά έξοδα.

* Το ακριβές κόστος των παραπάνω επιλογών θα καθοριστεί με επόμενη Ανακοίνωση, βάσει της τελικής τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων και της ισοτιμίας Ευρώ-Δολαρίου Η.Π.Α.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όποιο Μέλος του Σ.Ε.Π., ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής έως την 10η Μαρτίου 2022 και να καταβάλλει το ποσό της συμμετοχής του σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα δόσεων:

Πρόσκοποι-Ανιχνευτές-Μέλη Αρχηγείου Αποστολής-IST
-Επιλογή 1η (Μόνο Jamboree)

 

Α’ Δόση

έως

10/03/2022

Β’ Δόση

έως

30/07/2022

Γ’ Δόση

έως

31/10/2022

Δ’ Δόση

έως

31/12/2022

Ε’ Δόση

έως

31/03/2023

ΣΤ’ Δόση

έως

31/05/2023

Σύνολο

Α+

Β.1

€ 250,00

€ 600,00

€ 350,00

€ 475,00

€ 475,00

€ 400,00

περίπου

€ 2.550,00


Πρόσκοποι-Ανιχνευτές-Μέλη επιτελείου Αποστολής-IST
-Επιλογή 2η (Jamboree + τετραήμερο πρόγραμμα)

 

Α’ Δόση

έως

10/03/2022

Β’ Δόση

έως

30/07/2022

Γ’ Δόση

έως

31/10/2022

Δ’ Δόση

έως

31/12/2022

Ε’ Δόση

έως

31/03/2023

ΣΤ’ Δόση

έως

31/05/2023

Σύνολο

Α+

Β.2

€ 250,00

€ 545,00

€ 615,00

€ 630,00

€ 630,00

€ 480,00

περίπου

€ 3.150,00


Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ενδέχεται να υπάρξει επιβάρυνση που θα καθοριστεί βάσει τυχόν επιβαρύνσεων των διοργανωτών, αλλά και της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων.

Οι καταβολές των δόσεων γίνονται, είτε με καταβολή σε μετρητά ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ALPHAΒΑΝΚ 362-00-2002-004000 (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «JAM2023 - ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο, της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας, στο e-mail: dkefala@sep.org.gr

Σημαντικές σημειώσεις:
1. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν κόστος έκδοσης διαβατηρίου, που είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα. Σημειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου θα πρέπει να καλύπτει και τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Jamboree καθώς και το ποσό για την έκδοση K-ETA (https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do), που επιβαρύνει κάθε συμμετέχοντα. 
2. Θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των δόσεων που αναφέρονται στους πιο πάνω πίνακες και όσες θα ακολουθήσουν με νέες Ανακοινώσεις  αναφορικά με τα υπόλοιπα κόστη, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Ομάδα Οργάνωσης της Ελληνικής Αποστολής (καταβολές κόστους συμμετοχής στους Οργανωτές, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων κ.λπ.).
3. Η επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από τους υπευθύνους όλων των Κλιμακίων, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, αποστέλλονται στο Σ.Ε.Π. (με e-mail: [email protected]). Τα επισυναπτόμενα, Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση, πρέπει να σταλούν από 1 Απριλίου 2023 μέχρι 30 Μαΐου 2023.
4. Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με την Αρχηγό της Αποστολής. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής δε θα επιστρέφεται το ποσό των προκαταβολών, καθώς επίσης και της οποιασδήποτε δαπάνης αγοράς ή προκαταβολής αεροπορικού εισιτηρίου η οποία έχει ήδη καταβληθεί από το Σ.Ε.Π. 
5. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν και επιστρέφουν μαζί στην Αθήνα, τα εισιτήρια είναι ομαδικά και κανένα μέλος της Ελληνικής Αποστολής δε θα εκδώσει μεμονωμένο εισιτήριο.

Η Κεντρική Διοίκηση θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη, τόσο των εξόδων διοργάνωσης όσο και μέρους των εξόδων εξοπλισμού και αν τούτο καταστεί δυνατό, θα γνωστοποιηθεί με νέα Ανακοίνωση. Επιπλέον, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι, των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ. των Κλιμακίων τους να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών, εφόσον αυτές έχουν την οικονομική ευχέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας μας στο 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree και δίνεται η ευκαιρία σε Προσκόπους και Ανιχνευτές μας να βιώσουν τη σημαντική εμπειρία μιας μεγάλης παγκόσμιας δράσης.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διαχείριση της δράσης, αυτή υπόκειται όπως όλες οι προσκοπικές δράσεις, στην τήρηση των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και στον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 25ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοχώρο: https://www.2023wsjkorea.org και το ιστολόγιο της Ελληνικής Αποστολής jamboree2023.sep.org.gr, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σύντομα. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της Ελληνικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail: με τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου ([email protected]) και με την Αρχηγό της Αποστολής, κα Χριστίνα Μπονώρη [email protected]). Συν.: 
- Αίτηση Συμμετοχής 
- Ατομικό Δελτίο Υγείας και 
-  Ιατρική Βεβαίωση


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΠΟΙ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝ.11_ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ JAMBOREE 2023.doc
ΑΝ.11_ΑΔΥ JAMBOREE 2023.doc
ΑΝ.11_AITISI SIMMETOXIS JAMBOREE 2023.doc
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11_2022_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf