37η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/03/2022
A/A: 29 / 2022

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών


H 37η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση (Π.Α.Π.Ε.) διοργανώνεται φέτος από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γ.Ε. και από την Περιφερειακή Εφορεία Βορειοδυτικής Ελλάδος, στην πόλη του Αγρινίου, από την Πέμπτη 28 Απριλίου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά 1 Μαΐου 2022 (πρωί).

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 10/2022 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Α. Πρόγραμμα – Δρώμενα
Στην 37η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση οι Ανιχνευτές και οι Ανιχνεύτριες θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αντικείμενα έρευνας σχετικά με τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την κοινωνία. Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν Κοινότητες Ανιχνευτών από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα πρωτογενούς έρευνας για το θέμα που έχουν επιλέξει.

Στην ειδική κατηγορία «Πράσινη Έρευνα», η οποία αφορά στην εξοικονόμηση και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οι Ανιχνευτές και οι Ανιχνεύτριες μπορούν να παρουσιάσουν πρωτότυπες εφευρέσεις που προστατεύουν και ωφελούν την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον. 

Η Π.Α.Π.Ε. περιλαμβάνει επίσης πλήθος πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, όπως συναυλία μουσικών συγκροτημάτων, διαγωνισμό χορευτικών συγκροτημάτων, διαγωνισμό ποίησης και λογοτεχνίας, διαγωνισμό φωτογραφίας, διαγωνισμό κόμικς, σκίτσου και γελοιογραφίας και φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους και τηλεοπτικών σποτ με θέμα «Κλιματική Αλλαγή», αλλά και θεατρικού έργου με απονομή «Όσκαρ».

Στις παραπάνω δραστηριότητες, η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή και ομαδική.

Β. Συμμετοχές - Οικονομικά
Οι Κοινότητες Ανιχνευτών που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην 37η Π.Α.Π.Ε. πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στη γραμματεία της Δράσης, υπογεγραμμένη από τον Αρχηγό Κοινότητας, τον Αρχηγό Συστήματος και τον Περιφερειακό Έφορο, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] ή
Ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1, Παγκράτι, 11635 Αθήνα», υπόψη κας Ματίνας Κεράνη, με την ένδειξη «Για την 37η Π.Α.Π.Ε.».

Μέχρι την ίδια ημερομηνία (Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022) θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και η ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής της κάθε Κοινότητας Ανιχνευτών στα δρώμενα της Π.Α.Π.Ε. στη διεύθυνση https://forms.office.com/r/8GcsBiPscz. Για την αποστολή αρχείων / ψηφιακών μέσων από την κάθε Κοινότητα θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες από τη γραμματεία της Δράσης.

Ενήλικα Στελέχη που δεν θα συνοδεύουν Κοινότητες Ανιχνευτών και επιθυμούν να υποστηρίξουν τη γενικότερη οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης, παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή (Αίτηση Συμμετοχής Ενηλίκων Στελεχών υποστήριξης δράσης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://forms.office.com/r/ENANJJLNRj μέχρι την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022.

Το κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε Ευρώ (€ 25,00) για τους Ανιχνευτές και τους Βαθμοφόρους και καλύπτει τη διατροφή και τα αναμνηστικά της Δράσης. Σε εφαρμογή της Εγκυκλίου Γ.Ε.12/3.11.2011, επί του παραπάνω κόστους συμμετοχής θα εφαρμοστεί έκπτωση ποσοστού 30%, ήτοι το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στο ποσό των δέκα οκτώ Ευρώ (€ 18,00), για όλους τους συμμετέχοντες από νησιωτικές περιοχές, καθώς και για τους συμμετέχοντες από τις Περιφερειακές Εφορείες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων, λόγω των δυσχερειών της γεωγραφικής απόστασης σε σχέση με την πόλη του Αγρινίου. Η διαμονή των Κοινοτήτων Ανιχνευτών θα πραγματοποιηθεί σε σχολεία της πόλης και η διατροφή των κυρίως γευμάτων θα γίνει με μέριμνα της Οργανωτικής Ομάδας της Δράσης. 

Επιπλέον, από το συνολικό ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλλει κάθε Κοινότητα για τις συμμετοχές της (= αριθμός συμμετοχών x 25,00 € ή αριθμός συμμετοχών x 18,00 €) αφαιρείται ως έκπτωση το ποσό που αναλογεί στις συμμετοχές των νέων ανηλίκων μελών της Κοινότητας, δηλαδή Ανιχνευτών και Ανιχνευτριών  τα οποία είναι νεοεισερχόμενα στην Κίνηση και απογράφηκαν για πρώτη φορά στο Σ.Ε.Π. για το έτος 2022 ως Νέα Μέλη. Η ενέργεια αυτή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «MoP – Re-energising Scouting Fund» ως επιβράβευση των Κοινοτήτων, για την ανάπτυξη και την διεισδυτικότητα της Κίνησης.

Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανά Κοινότητα Ανιχνευτών θα πρέπει να έχει καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022. Ομοίως και το κόστος συμμετοχής για τα Ενήλικα Στελέχη που θα συμμετάσχουν εκτός Κοινοτήτων και θα υποστηρίξουν την οργάνωση και υλοποίηση της Δράσης. 

Οι καταβολές για τις συμμετοχές πρέπει να γίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό:
362-00-2002- 004878 της ALPHA BANK (ΙΒΑΝ: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878). 

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται «37 ΠΑΠΕ - Όνομα Κοινότητας» ή «37 ΠΑΠΕ – Ονοματεπώνυμο Βαθμοφόρου» αντίστοιχα. Αντίγραφο του καταθετηρίου πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία της Δράσης μαζί με την Αίτηση Συμμετοχής. Εναλλακτικά, η καταβολή του ποσού μπορεί να γίνει με πιστωτική / χρεωστική κάρτα, στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Αθήνα / 4ος όροφος).

Γ. Εξωστρέφεια
Φέτος, η Π.Α.Π.Ε. για πρώτη φορά, ανοίγει τις πόρτες της σε οργανωμένες ομάδες μη Προσκόπων εφήβων (σχολεία, σύλλογοι, όμιλοι κ.α.). Οι ομάδες αυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από ενήλικο επικεφαλής (εκπαιδευτή, προπονητή, δάσκαλο κ.α.) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης και με απαραίτητη προϋπόθεση η ηλικία των νεαρών μελών της ομάδας να είναι αυστηρά 15 - 18 ετών. 

Η συμμετοχή των ομάδων μη Προσκόπων εφήβων θα γίνεται μέσω της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ομάδες αυτές θα μπορούν να συμμετέχουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους αυθημερόν, τόσο συλλογικά όσο και με ατομικές συμμέτοχες, σε ειδικές κατηγορίες, οι οποίες περιγράφονται στη δεύτερη παράγραφο της Ανακοίνωσης των διαγωνιστικών δράσεων της Π.Α.Π.Ε. Οι παρουσιάσεις τους θα εντάσσονται σε ξεχωριστή κατηγορία με ειδικές βραβεύσεις, δίχως να διαγωνίζονται τις Κοινότητες.

Η συμμετοχή των μη Προσκόπων εφήβων, καλύπτεται οικονομικά από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «MoP – Re-energising Scouting Fund», ως ενέργεια εξωστρέφειας και γνωριμίας μη μελών της Κίνησης με τον Προσκοπισμό. Οι ομάδες μη Προσκόπων Εφήβων που θα αποφασίσουν να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία – ξενώνες κ.λπ., θα επιβαρυνθούν με το κόστος της διανυκτέρευσης, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί από τους ίδιους. 

Δ. Αρμοδιότητες Επιτελείου - Επικοινωνία
Κεντρικός συντονιστής της Δράσης: Παρασκευάς Μακρής, Αναπληρωτής Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. (τηλ. 6974109957)
Υπεύθυνη Προγράμματος: Σοφία Καραγκιαούρη, Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. Σαρωνικού
Υπεύθυνος Διοικητικής Μέριμνας: Θεόδωρος Παπαδήμας, Αρχηγός 1ου Συστήματος Προσκόπων Αγρινίου
Υπεύθυνη Γραμματείας: Δάφνη Καμπανάρη, Αρχηγός Κοινότητας 2ου Συστήματος Προσκόπων Κηφισιάς

Στους ανωτέρω, καθώς και στην Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. κ. Λένα Αποστόλου, μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε διευκρίνιση, με mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σας προσκαλούμε στο Αγρίνιο, για να ζήσουμε μια ακόμη μοναδική Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση. Η ιστορία γράφει «37» πλέον, γιατί εσείς την αγκαλιάζετε!

Καλή αντάμωση.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29_2022.pdf