Προβλέψεις για την κάλυψη συσσωρευμένων εκπαιδευτικών αναγκών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 06/10/2021
A/A: 86 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Από τον Μάρτιο του 2020, μετά την εμφάνιση της πανδημίας της COVID 19 και τα συνακόλουθα μέτρα περιορισμού της κινητικότητας και κοινωνικής αποστασιοποίησης για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. εφάρμοσε στην υλοποίηση των Προσκοπικών Εκπαιδεύσεων μεθόδους ασύγχρονης ή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να εξυπηρετήσει όσες περισσότερες εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν δυνατόν, με δεδομένο πως οι Προσκοπικές δράσεις υλοποιούνταν ψηφιακά. 

Μετά τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού και τις νέες προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας, μπορούμε και πάλι να υλοποιήσουμε δια ζώσης εκπαιδεύσεις και άλλες συναφείς δράσεις τηρώντας πάντα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι «δια ζώσης» εκπαιδευτικές ενότητες των ενηλίκων στελεχών επανέρχονται, προκειμένου να ικανοποιήσουν το πλήθος των εκπαιδευτικών αναγκών που συσσωρεύθηκαν, λόγω των προαναφερθέντων περιορισμών, οι οποίοι καθυστέρησαν τόσο την ολοκλήρωση Κύκλων Εκπαίδευσης όσο και Πρακτικών Εφαρμογών. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες αυτές και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στελεχών μας στις εκπαιδευτικές ενότητες που προγραμματίζονται, τίθενται σε εφαρμογή οι παρακάτω προβλέψεις, που αφορούν την Προσκοπική περίοδο 2021-2022:
Εκπαιδευτική Ενότητα Α1: Δεν υλοποιείται το στάδιο εφαρμογής
Εκπαιδευτική Ενότητα Α2: Δεν υλοποιείται το στάδιο εφαρμογής
Εκπαιδευτικές Ενότητες Β7 & Β40 (Λ,Π,Α,Δ): Το στάδιο της εφαρμογής θα ανατίθεται σε Σύμβουλο Εκπαιδευτή ο οποίος θα είναι μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας της ενότητας, από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.
Εκπαιδευτική Ενότητα Κ7: Το στάδιο της εφαρμογής θα ανατίθεται σε Σύμβουλο Εκπαιδευτή ο οποίος θα είναι μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας της ενότητας, από την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.
Σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση: Ορισμένες εκπαιδευτικές ενότητες μπορούν να διεξάγονται με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μέθοδο, κατά την κρίση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. και σε συνεργασία με τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Π.Ε., προκειμένου να καλύπτονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ενηλίκων στελεχών (π.χ. τοπικά μέτρα με περιορισμό συναθροίσεων ή μετακινήσεων, ενήλικα στελέχη σε απομακρυσμένες περιοχές κ.λπ.).

Για όλες τις “δια ζώσης” εκπαιδευτικές ενότητες, παρακαλούμε να τηρούνται πιστά τα μέτρα προστασίας από τον ιό SARS-COV-2 για όλους τους συμμετέχοντες (Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενους), όπως αυτά αναφέρονται στην Ανακοίνωση 75/2021.

Καλή Εκπαιδευτική Χρονιά και Καλή αντάμωση και στις εκπαιδεύσεις, με βιώματα και εμπειρίες που κάθε Ενήλικο Στέλεχος θα μεταφέρει στο Τμήμα και την Εφορεία του.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 86_2021.pdf