Υποστήριξη «Χάρτας Διαφορετικότητας» από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/05/2021
A/A: 30 / 2021

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Οι Έλληνες Πρόσκοποι, πιστοί στη δέσμευσή τους για έναν κόσμο χωρίς ανισότητες, με ίσες ευκαιρίες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και ως υπερήφανοι πρεσβευτέςτων 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, υπέγραψαν την Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021 τη «Χάρτα Διαφορετικότητας».

Η Χάρτα Διαφορετικότητας αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς και ενεργοποιήθηκε στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και τον σεβασμό της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα και προωθείται σε κάθε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Προσκοπική Κίνηση σκοπεύει να βοηθήσει τους νέους να επιτύχουν και να αναπτύξουν πλήρως τις σωματικές, πνευματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους δυνατότητες, ώστε να ενδυναμωθούν για να είναι υπεύθυνοι και ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, η Προσκοπική Κίνηση από την αρχή πραγματεύτηκε ζητήματα διαφορετικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την εθνικότητα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 114 χρόνων, ο Προσκοπισμός σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες, προσδοκίες και φιλοδοξίες των νέων σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, με άξονα αναφοράς τον σεβασμό και την αναγνώριση της αξίας της ποικιλομορφίας των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Προσκοπική Κίνηση, διασφαλίζοντας ότι μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες όλων των νέων και των ενηλίκων, δημιουργώντας μεγαλύτερες και καλύτερες ευκαιρίες μάθησης. Εξάλλου, η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης έχει περιγράψει το πλαίσιο για την επίτευξη των παραπάνω στις πρόσφατες εκδόσεις της που έχει δημοσιεύσει υπό τον άξονα «Diversity and Inclusion» (Ανακοίνωση Γ.Ε. 112/13.11.2020).

Οι Θεμελιώδεις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης συμπεριλαμβάνουν το περιεχόμενο της Χάρτας Διαφορετικότητας και με την προσυπογραφή της αναλαμβάνονται επιπλέον πρωτοβουλίες για:
Την περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα και προάγουν την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή και την κοινωνική συνοχή.
Την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των εθελοντών - μελών του Οργανισμού που στηρίζεται σε αυτές τις αρχές, καθώς και την κατάρτιση στελεχών που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων.
Την ευαισθητοποίηση και άλλων ελληνικών οργανισμών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας πολιτικής πολυμορφίας στον χώρο που δραστηριοποιούνται.

Ευελπιστούμε ότι η παραπάνω πρωτοβουλία θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων ως μιας Κίνησης πραγματικά ανοικτής σε όλους και θα αποτελέσει παράδειγμα για την ουσιαστικότερη ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας στην ανάγκη εξάλειψης κάθε μορφής ανισότητας και διασφάλισης ίσων ευκαιριών για όλες και όλους.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 111 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30_2021.pdf