Η Ετερότητα και η Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό – Εκδόσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/11/2020
A/A: 112 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε την ελληνική μετάφραση τριών πρόσφατων εκδόσεων της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης (W.O.S.M.) αναφορικά με την Ετερότητα και τη Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό (Diversity and Inclusion).

Η πρώτη έκδοση «Η Ετερότητα & η Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό, Έννοιες» δημοσιεύθηκε με πρωτότυπο τίτλο «Diversity and Inclusion in Scouting Definitions» τον Μάρτιο του 2020 (εδώ), η δεύτερη έκδοση «Η Ετερότητα & η Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό, η Πολιτική της Παγκόσμιας Οργάνωσης της Προσκοπικής Κίνησης» δημοσιεύθηκε με πρωτότυπο τίτλο «Diversity and Inclusion Position Paper» τον Μάιο του 2018 (εδώ) και η τρίτη έκδοση «Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ετερότητα και τη Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό» δημοσιεύθηκε με πρωτότυπο τίτλο «Guidelines for Diversity and Inclusion in Scouting» τον Ιούλιο του 2019 (εδώ).

Η Προσκοπική Κίνηση σκοπεύει να βοηθήσει τους νέους να επιτύχουν και να αναπτύξουν πλήρως τις σωματικές, πνευματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους δυνατότητες, ώστε να ενδυναμωθούν για να είναι υπεύθυνοι και ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, η Προσκοπική Κίνηση από την αρχή πραγματεύτηκε ζητήματα ετερότητας, τα οποία περιλαμβάνουν το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την εθνικότητα. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 113 χρόνων, ο Προσκοπισμός έχει προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες ανάγκες, προσδοκίες και φιλοδοξίες των νέων σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια, με άξονα αναφοράς τον σεβασμό και την αναγνώριση της αξίας της ποικιλομορφίας των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται η Προσκοπική Κίνηση, διασφαλίζοντας ότι μεγιστοποιούμε τις δυνατότητες όλων των νέων και των ενηλίκων, δημιουργώντας μεγαλύτερες και καλύτερες ευκαιρίες μάθησης.

Οι παραπάνω εκδόσεις εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια της Προσκοπικής Κίνησης για να καταστήσει τον Προσκοπισμό ανοικτό σε όλους, αναγνωρίζοντας την αξία της ετερότητας των τοπικών και εθνικών κοινοτήτων και είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους μας στην κατανόηση και στην εμβάθυνση στις έννοιες αυτές, όπως διαμορφώνονται στο πέρασμα των χρόνων και στις εκάστοτε τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες συνθήκες.

Ευχαριστώ θερμά τα Ενήλικα Στελέχη κ. Ματθαίο Δακορώνια – Μαρίνα και κ. Ανδρέα Τζέκα και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Χουρδάκη, οι οποίοι επιμελήθηκαν τη μετάφραση των πρωτότυπων κειμένων.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 112_2020.pdf
ΑΝ.112_Ετερότητα & Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό - Η Πολιτική της ΠΟΠΚ.pdf
ΑΝ.112_Ετερότητα & Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό - Κατευθυντήριες οδηγίες.pdf
ΑΝ.112_Η Ετερότητα & η Συμπερίληψη στον Προσκοπισμό_Έννοιες.pdf