Οι Πρόσκοποι υπογράφουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/04/2021

Νέο

Οι Πρόσκοποι, πιστοί στη δέσμευσή τους για ένα κόσμο χωρίς ανισότητες, με ίσες ευκαιρίες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και ως υπερήφανοι πρεσβευτές των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, υπέγραψαν τη Χάρτα Διαφορετικότητας.

Η Χάρτα Διαφορετικότητας, πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της διαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2019, σε συνέχεια του ευρωπαϊκού προγράμματος DIMAIN. Στόχος της είναι να λειτουργήσει ως μέσο δέσμευσης για την εφαρμογή της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα. Η Χάρτα Διαφορετικότητας προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη παιδαγωγική εθελοντική κίνηση για νέους στην Ελλάδα με 25.000 μέλη σε κάθε γωνιά της χώρας, εφαρμόζει έμπρακτα και τους τους έξι πυλώνες της διαφορετικότητας (φύλο, ηλικία, φυλή / χρώμα, αναπηρία, εθνοτική καταγωγή, σεξουαλικός προσανατολισμός) μέσα από το προσκοπικό τους πρόγραμμα και αποτελεί τον πρώτο εθελοντικό παιδαγωγικό Οργανισμό στη χώρα που προχώρησε στην υπογραφή της Χάρτας. Η ένταξη των Προσκόπων στη Χάρτα Διαφορετικότητας της Ελλάδας επιβεβαιώνει τη 111ετή δέσμευσή τους για μία κοινωνία χωρίς φραγμούς και ανισότητες, ενώ παράλληλα θέτει μία πρόσκληση και σε άλλες εθελοντικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Προσκόπων προς αυτή την κατεύθυνση. Η υπογραφή της Χάρτας πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκαν οι Χριστόφορος Μητρομάρας (Γενικός Έφορος των Ελλήνων Προσκόπων) και Σταύρος Μηλιώνης (Πρόεδρος ΚΕΑΝ & Ιδρυτής Diversity Charter Greece). Παρόντες επίσης ήταν ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων του ΔΣ/ΣΕΠ Κωνσταντίνος Εφραιμίδης και η Κατερίνα Ψύχα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Diversity Charter Greece.

Ο Γενικός Έφορος των Ελλήνων Προσκόπων Χριστόφορος Μητρομάρας δήλωσε: «Ο Προσκοπισμός είναι μία Κίνηση ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους να επιτύχουν και να αναπτύξουν πλήρως τις σωματικές, πνευματικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και πνευματικές τους δυνατότητες, ώστε να ενδυναμωθούν για να είναι υπεύθυνοι και ενεργοί παγκόσμιοι πολίτες, που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Από την ίδρυσή της η Προσκοπική Κίνηση πραγματεύτηκε ζητήματα διαφορετικότητας, τα οποία περιλαμβάνουν το φύλο, την κοινωνική τάξη, τη φυλή και την εθνικότητα. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στους νέους και τους ενήλικες να κατανοήσουν και να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα του να ζουν σε έναν διαπολιτισμικό και πολυπολιτισμικό κόσμο, όπου πρέπει να κυριαρχεί ο σεβασμός και η αναγνώριση της διαφορετικότητας.»

Με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΚΕΑΝ & Ιδρυτής Diversity Charter Greece, Σταύρος Μηλιώνης, κατά την υπογραφή της Χάρτας, δήλωσε: «Η συμμετοχή του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στη Χάρτα Διαφορετικότητας είναι για εμάς μεγάλη χαρά καθώς δίνει προστιθέμενη αξία στο όλο μας έργο. Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι άνθρωποι που γαλουχούνται με τις αρχές του προσκοπισμού, πρωταγωνιστής αυτών ο σεβασμός της Διαφορετικότητας σε όποια μορφή και εκδήλωσή της, είναι εκείνοι που θα πραγματώσουν το σεβασμό στο διαφορετικό και θα επιτύχουν την αρμονική ένταξη. Η Προσκοπική Κίνηση θα είναι για εμάς πολύτιμος συνεργάτης και αρωγός στην εδραίωση ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για όλους. Τους καλωσορίζουμε θερμά».Οι θεμελιώδεις Αρχές της Προσκοπικής Κίνησης συμπεριλαμβάνουν το περιεχόμενο της Χάρτας Διαφορετικότητας και με την προσυπογραφή της αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για:
  • Την περαιτέρω βελτίωση διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα και προάγουν την ισότητα, τον αμοιβαίο σεβασμό, την αποδοχή και την κοινωνική συνοχή.
  • Την οικοδόμηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των εθελοντών - μελών του Οργανισμού αλλά και των εργαζομένων της Κεντρικής Διοίκησης, που στηρίζεται σε αυτές τις αρχές, καθώς και την κατάρτιση στελεχών που συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων.
  • Την ευαισθητοποίηση και άλλων ελληνικών Οργανισμών σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας πολιτικής πολυμορφίας στον χώρο που δραστηριοποιούνται.

Στη χώρα μας η Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις υλοποιείται από το ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων. Περισσότερα για τη Χάρτα Διαφορετικότητας στο https://diversity-charter.gr/