Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις Σ.Ε.Π. των Φορολογικών Ετών 2014 & 2015 – Οικονομικές Καταστάσεις Σ.Ε.Π. Φορολογικού Έτους 2016

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/05/2017
A/A: 55 / 2017

Ανακοίνωση

Στην παρούσα επισυνάπτονται: 

  1. Οι Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Σ.Ε.Π. των Φορολογικών ετών 2014 και 2015 (θέμα 2 της Ημερήσιας Διάταξης). 

Η αναθεώρηση των ανωτέρω ήταν αναγκαία και υπεδείχθη από τον Ορκωτό Ελεγκτή προκειμένου να συμπεριληφθούν οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των Κλιμακίων υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π. για τις ανωτέρω οικονομικές χρήσεις. 

  1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις Σ.Ε.Π. του φορολογικού έτους 2016 (θέμα 3 της Ημερήσιας Διάταξης).


Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση δημοσίευσης τωνοικονομικών καταστάσεων, για την οποία ζητούμε την κατανόηση των μελών της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλεται στην απαίτηση του έργου του Ορκωτού Ελεγκτή και ειδικότερα στη δυσκολία συγκέντρωσης των σχετικών παραστατικών από τα Κλιμάκια του Σ.Ε.Π. Προς τούτο έπρεπε σε σύντομο χρόνο (εντός τριμήνου) να επισκοπηθεί μεγάλος αριθμός τραπεζικών λογαριασμών και οι κινήσεις αυτών (λογαριασμοί έτους 2014: 109, έτους 2015: 109, έτους 2016: 116), που τηρούνται υπό τον Α.Φ.Μ. του Σ.Ε.Π., σε συνδυασμό με τις αναγκαίες εν συνεχεία εγγραφές (ενδεικτικά 3.000) στα βιβλία του Σ.Ε.Π., δημιουργώντας έτσι πολλαπλάσιο όγκο πρόσθετης εργασίας αναφορικά με τα προηγούμενα έτη, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με υπευθυνότητα από το συνεργαζόμενο με το Σ.Ε.Π. Λογιστικό - Φοροτεχνικό γραφείο και τις Υπηρεσίες του Σ.Ε.Π.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 55_2017.pdf
ΑΝ.55_ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2014.pdf
ΑΝ.55_ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2015.pdf
ΑΝ.55_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕ 2016.pdf