Πλαίσιο υλοποίησης δράσεων με χρήση Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 30/06/2020
A/A: 74 / 2020

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης Γ.Ε. 60/25.5.2020 και της Εγκυκλίου Γ.Ε. 8/22.6.2020, με την παρούσα Ανακοίνωση περιγράφονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφαλή πραγματοποίηση δράσεων με χρήση Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών, με την υποχρέωση τήρησης των γενικών μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-CoV-2, όπως αυτά έχουν περιγραφεί στην ως άνω Ανακοίνωση και Εγκύκλιο.

Οι Αρχηγοί Τμημάτων καθώς και οι Λέμβαρχοι και Κυβερνήτες Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών οφείλουν κατά τη διάρκεια δράσεων με χρήση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους να λαμβάνουν μέριμνα για τα κατωτέρω:

Συμμετέχοντες στις δράσεις:
- Ανήλικα ή ενήλικα μέλη του Τμήματος που εμφανίζουν ύποπτα για κορωνοϊό συμπτώματα θα πρέπει να απέχουν από τις δράσεις.
- Ανήλικα ή ενήλικα μέλη του Τμήματος που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες για COVID-19 θα πρέπει να απέχουν από τις δράσεις, εκτός εάν τους έχει επιτραπεί η συμμετοχή εγγράφως από τον θεράποντα ιατρό τους.
- Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Τμήματος άλλα Ενήλικα Στελέχη του Συστήματος ή τρίτα άτομα ως ειδικοί / εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης:
- Η οργάνωση σε μικρές ομάδες είναι ιδανική για την τήρηση των μέτρων έναντι της διάδοσης του κορωνοϊού και θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε κάθε δυνατή αξιοποίηση του συστήματος αυτού, όπου είναι εφικτό.
- Προκειμένου να μπορούν να τηρηθούν μεγαλύτερες των κανονικών αποστάσεις εντός του ναυτοπροσκοπικού σκάφους κατά τη διάρκεια του πλου, συνίσταται ο μέγιστος αριθμός του πληρώματος συνολικά στη δεκάκωπη ναυτοπροσκοπική λέμβο να μην υπερβαίνει τα 8 άτομα και στην εξάκωπη ναυτοπροσκοπική λέμβο και στη λέμβο τύπου lelivlet να μην υπερβαίνει τα 6 άτομα. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να τηρούνται όσα προβλέπει ο  Κανονισμός Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, σε ό,τι αφορά τον αριθμό Κυβερνητών, Λεμβάρχων ή και Βαθμοφόρων και Ανιχνευτών με εμπειρία, ανά περίπτωση κατηγορίας πλου. 
- Δεν επιτρέπεται η κοινή χρήση ρουχισμού (καπέλων, μαντηλιών κλπ.), ή η κοινή χρήση αντηλιακού. Συνιστάται η χρήση ατομικού σαπουνιού ή κρέμας σαπουνιού σε ειδικό μπουκάλι.
- Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται μεγαλύτερες των συνηθισμένων αποστάσεις στην ξηρά, κατά τη διάρκεια μεταφοράς υλικών, αρματώματος του ναυτοπροσκοπικού σκάφους, πλυσίματος κλπ., όπου αυτό είναι εφικτό.
- Πριν την αρχή του αρματώματος θα πρέπει να ενθαρρύνονται όλα τα μέλη του Τμήματος να πλένουν επιμελώς τα χέρια τους στους προβλεπόμενους χώρους υγιεινής. Στη συνέχεια προτείνεται η συγκέντρωση και το πλύσιμο των υλικών αρματώματος.
- Πριν την είσοδο στο σκάφος προτείνεται το πλύσιμο της κουπαστής, της κουβέρτας (σέλματα, κασσάρο, καμπούνι, ειδώλιο) και της ζώστρας.
- Κατά τη διάρκεια του πλου θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο στο σκάφος αντισηπτικό διάλυμα, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τα μέλη του πληρώματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Μετά την έξοδο από το σκάφος προτείνεται το πλύσιμο των χεριών των μελών του πληρώματος.
- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στη δράση θα πρέπει πλένονται και να καθαρίζονται ξανά μετά τη χρήση τους.

Γενικές οδηγίες:
- Η χρήση των ναυτοπροσκοπικών σκαφών επιτρέπεται στις δράσεις των Τμημάτων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας και των προϋποθέσεων που τίθενται στην Ανακοίνωση Γ.Ε. 60/25.5.2020 και στην Εγκύκλιο Γ.Ε. 8/22.6.2020, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.
- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων.
- Εφόσον το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την πλεύση σκαφών τροποποιηθεί από την Πολιτεία το επόμενο χρονικό διάστημα, θα δοθούν ανάλογες διευκρινίσεις με νεότερη Ανακοίνωση. 

Αυτό το καλοκαίρι απαιτείται από όλους μας αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων που έχουν θεσπιστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Έτσι κι εμείς, με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των μελών μας και των οικείων τους, προσαρμόζοντας αναλόγως τη δραστηριότητά μας στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας, έχουμε τη δυνατότητα να χαρούμε τις θάλασσές μας και να παίξουμε χρησιμοποιώντας τις λέμβους μας.

Καλές και ασφαλείς θάλασσες λοιπόν!

Μένουμε ασφαλείς… Συνεχίζουμε το Προσκοπικό Παιχνίδι!Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 110 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
14 ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 74_2020.pdf