Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ: "Υπεύθυνα χωρίς φόβο"

Press Office
Ημ/νια Δημοσίευσης: 29/05/2020

Δελτία Τύπου

Οι Πρόσκοποι, η μεγαλύτερη κίνηση για νέους στο Κόσμο, από το 2017 έχουν «κωδικοποιήσει» τις κατευθύνσεις και διαδικασίες αναφορικά με τη διαμόρφωση και διατήρηση ασφαλούς του εν γένει περιβάλλοντος της προσκοπικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται η ευεξία και η υγιής ανάπτυξη των παιδιών και νέων μέσω του Προσκοπικού Προγράμματος (World Safe from Harm Policy).

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα Ενήλικα Μέλη της Προσκοπικής Κίνησης οφείλουν να έχουν ως πρωταρχικό μέλημα, σε όλο το φάσμα της προσκοπικής δραστηριότητας αλλά και ως μέλη της Κοινωνίας, τη διασφάλιση της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής ασφάλειας των παιδιών και των νέων και την προστασία τους από κάθε μορφή βίας που μπορεί να υπάρξει. Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αυτή είναι αναμφίβολα η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση, η οποία δίνει τα κατάλληλα εφόδια, αφενός να μπορεί κάποιος εύκολα να αναγνωρίσει φαινόμενα ή περιστατικά βίας κατά των παιδιών και νέων και αφετέρου να γνωρίζει τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισής τους.

Σε συνέχεια της έκδοσης του 2017 του εγχειριδίου «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», το Ίδρυμα Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρουσιάζει μία νέα σχετική έκδοση. Η παρούσα έκδοση του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), με τίτλο «Υπεύθυνα, χωρίς φόβο», αποσκοπεί να λειτουργήσει ως οδηγός για τους Εθελοντές - Ενήλικα Στελέχη της Προσκοπικής Κίνησης, για την πρωτογενή πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού παιδιών και νέων και εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για την προστασία των ανήλικων μελών του Σ.Ε.Π. και τον περιορισμό τυχόν κινδύνων, με αφορμή την έξαρση των φαινομένων εκφοβισμού και περιστατικών βίας που αφορούν σε ανήλικους.

Για τη συγγραφή της παρούσας έκδοσης εργάστηκαν εντατικά τα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., υπό την επιστημονική επίβλεψη των μελών της Επιτροπής για την Προστασία και Ασφάλεια Μελών Σ.Ε.Π.. 

Τέλος, ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» Αλεξάνδρα Μαρτίνου, η οποία προλογίζει την παρούσα έκδοση. 


Περισσότερα για τους Προσκόπους: www.gineproskopos.gr και www.scouts4sdgs.gr 


Επισυνάψεις

ΔΤ_Πρόσκοποι_Υπευθυνα χωρίς φόβο.docx
Υπευθυνα χωρίς φόβο.jpg