Κανονισμοί

Οι Κανονισμοί του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων είναι τα κείμενα που καθορίζουν τους όρους και τον τρόπο με τον οποίον παίζουμε το Προσκοπικό παιχνίδι σε όλες της γειτονιές της Ελλάδας και σε όλες τις εκφράσεις της δραστηριότητάς μας, ως Ενήλικα αλλά και ως ανήλικα Μέλη.

Οι Κανονισμοί απορρέουν απο τον Οργανισμό του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, που είναι το κείμενο με το οποίο αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία τις Αρχές του Προσκοπισμού, όπως καθορίζονται απο την παγκόσμια διακήρυξη των Αρχών του Προσκοπισμού και τις αποφάσεις των Οργάνων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.

Α. Νομικό πλαίσιο (Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα)

 • Ν.1066/1917 Περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 • Ν2017/1920 Περί τροποποιήσεως του Ν 1066/1917
 • Ν.112/1945 Περί Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 • Ν.1016/1949 Περί προστασίας Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 • Ν.2091/1952 Περί ιδρύσεως Συλλόγων Παλαιών Προσκόπων
 • Ν.Δ. 123/1974 Περί επανυπαγωγής Σώματος Ελλήνων Προσκόπων υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • Ν.440/1976 Περί τροποποιήσεως του Ν 2017/1920
 • Π.Δ.822/1977 Περί εγκρίσεως οργανισμού Σ.Ε.Π. (Οργανισμός Σ.Ε.Π.)
 • Π.Δ.313/1991 Περί εγκρίσεως οργανισμού Σ.Ε.Π. (Οργανισμός Σ.Ε.Π.)
 • Π.Δ.27/1999 Περί εγκρίσεως οργανισμού Σ.Ε.Π. (Οργανισμός Σ.Ε.Π.)
 • Π.Δ.71/2014 Αναθεώρηση οργανισμού Σ.Ε.Π. (Οργανισμός Σ.Ε.Π.)

Β. Κανονισμοί

 • Τεύχος 1 Βασικές Διατάξεις
 • Τεύχος 2 Κανονισμός λειτουργίας Γενικής Συνέλευσης
 • Τεύχος 3 Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου
 • Τεύχος Γ, Προσκοπικοί Κλάδοι, Οργάνωση και Λειτουργία Κλάδων - Γενικές Διατάξεις
 • Τεύχος 4 Κανονισμός Κλάδου Λυκοπούλων
 • Τεύχος 5 Κανονισμός Κλάδου Προσκόπων
 • Τεύχος 6 Κανονισμός Κλάδου Ανιχνευτών
 • Τεύχος 7 Κανονισμός Λειτουργίας Προσκοπικών Δικτύων
 • Τεύχος 8 Κανονισμός Διοίκησης
 • Τεύχος 9 Κανονισμός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
 • Τεύχος 10 Κανονισμός Ασφάλειας Δράσεων
 • Τεύχος 11 Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Κ.Σ.
 • Τεύχος 12 Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων
 • Τεύχος 13 Κανονισμός Στολών και Διακριτικών
 • Τεύχος 14 Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών
 • Τεύχος 15 Κανονισμός Αρωγών Μελών
 • Τεύχος 16 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου
 • Τεύχος 17 Κανονισμός λειτουργίας Προσκοπικού Πρατήριου
 • Τεύχος 18 Κανονισμός Ακίνητης Περιουσίας
 • Τεύχος 19 Κανονισμός Προσκοπικών Κέντρων
 • Τεύχος 20 Κανονισμός Χρήσης Αυτοκινήτων
 • Tεύχος 21 Κανονισμός ασφάλειας κτηρίου Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π.
 • Τεύχος 22 Κανονισμός Λειτουργίας Εξελεγκτικής Επιτροπής