Περιοχή Μελών
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ Γ.Ε. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνο...

57 - 2017 - Ανακοίνωση
Τρι, 23/05/2017-57-Γενική Εφορεία
Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 10 Σεπ...

Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης ...

53 - 2017 - Ανακοίνωση
Τετ, 17/05/2017-53-Γενική Εφορεία
Μει διαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθο...

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού ...

58 - 2017 - Ανακοίνωση
Τρι, 23/05/2017-58-Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2017 ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το...

Απολογισμός Έργου 2016 - Έκθεση Ελέ...

56 - 2017 - Ανακοίνωση
Δευ, 22/05/2017-56-Διοικητικό Συμβούλιο
Στην παρούσα επισυνάπτονται:   Ο Απολογισμός Έργου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης).  Η Έκθεση ...

Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργί...

- 2017 - Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Σπύρου Γιάννης e-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (ά...

Ε6. Ασφάλεια Μελών , Μέσων Δράσεων ...

- 2017 - Ε6. Ασφάλεια Μελών, Μέσων, Δράσεων και Υγιευνή Χώρων
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Χουρδάκης Γιώργος e-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη...

Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνο...

57 - 2017 - Ανακοίνωση
Τρι, 23/05/2017-57-Γενική Εφορεία
Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 10 Σεπ...

Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης ...

53 - 2017 - Ανακοίνωση
Τετ, 17/05/2017-53-Γενική Εφορεία
Μει διαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθο...

69η Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικο...

54 - 2017 - Ανακοίνωση
Τετ, 17/05/2017-54-Γενική Εφορεία
Σας ενημερώνουμε ότι η 69η Συνάντηση Πτυχιούχων Διακριτικού Δάσους, θα πραγματοποιηθεί στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2017. Στη Συνάντηση προσ...

Διοικητικά Θέματα

10 - 2017 - Εγκύκλιος
Δευ, 15/05/2017-10-Γενική Εφορεία
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε: Ίδρυση Ενώσεων Παλα...

Διοικητικές Μεταβολές

51 - 2017 - Ανακοίνωση
Δευ, 15/05/2017-51-Γενική Εφορεία
Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές: ΧΟΡΗΓ...

6th Roverway – Ολλανδία, 23 Ιουλίου...

52 - 2017 - Ανακοίνωση
Δευ, 15/05/2017-52-Γενική Εφορεία
Το 6ο Roverway θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία, από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου 2018. Μετά από τις επιτυχημένες διοργανώσεις στην ...

Ζ1 Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργί...

- 2017 - Ζ1. Οργάνωση Διοίκησης και Λειτουργίας Εφορείας
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Σπύρου Γιάννης e-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (ά...

Ε6. Ασφάλεια Μελών , Μέσων Δράσεων ...

- 2017 - Ε6. Ασφάλεια Μελών, Μέσων, Δράσεων και Υγιευνή Χώρων
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Χουρδάκης Γιώργος e-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη...

Ε7. Εξωστρέφεια - Επικοινωνία- Κοιν...

- 2017 - Ε7. Εξωστρέφεια - Επικοινωνία - Κοινωνικές Σχέσεις και Συνεργασία
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Φράγκου Μαριάναe-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άνω τω...

Ε2. Οργάνωση - Διοικηση Συστήματος ...

- 2017 - Ε2. Οργάνωση - Διοίκηση Συστήματος - Εκπαίδευση Ενηλίκων Στελέχων
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Μαρούδας Σωτήρης e-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη ...

Ε1. Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό κα...

- 2017 - Ε1. Οι Ενήλικες στον Προσκοπισμό και η Ανάπτυξη του Ενήλικου Δυναμικού
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Νικογιάννης Στέλιοςe-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη (άν...

Ζ2. Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμμ...

- 2017 - Ζ2. Υποστήριξη Προσκοπικού Προγράμματος
Δευ, 15/05/2017--Εκπαίδευση
Υπεύθυνος Ενότητας : Χουρδάκης Γιώργος e-LearningΔικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη...

Κανονισμός Λειτουργίας Διοικητικού ...

58 - 2017 - Ανακοίνωση
Τρι, 23/05/2017-58-Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21ης Μαΐου 2017 ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το...

Απολογισμός Έργου 2016 - Έκθεση Ελέ...

56 - 2017 - Ανακοίνωση
Δευ, 22/05/2017-56-Διοικητικό Συμβούλιο
Στην παρούσα επισυνάπτονται:   Ο Απολογισμός Έργου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 1 της Ημερήσιας Διάταξης).  Η Έκθεση ...

Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσε...

55 - 2017 - Ανακοίνωση
Κυρ, 21/05/2017-55-Διοικητικό Συμβούλιο
Στην παρούσα επισυνάπτονται:  Οι Αναθεωρημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Σ.Ε.Π. των Φορολογικών ετών 2014 και 2015 (θέμα 2 της ...

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδια...

ΑΠ 455 / 2017 - - Πρόσκληση
Δευ, 15/05/2017-ΑΠ 455 / 2017-Διοικητικό Συμβούλιο
Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Time to Be Welcome” ERASMUS+ αναζητά...

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Σ.Ε....

50 - 2017 - Ανακοίνωση
Δευ, 15/05/2017-50-Διοικητικό Συμβούλιο
Με την παραλαβή του σχετικού Πιστοποιητικού από την ανεξάρτητη εταιρεία SociétéGénéralede Surveillance (S.G.S.), ολοκληρώθηκε με επιτυχία ...

Ψήφισμα

- 2017 - Ψήφισμα
Τετ, 19/04/2017--Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του ΜΑΡΚΟΥ Τ...