Εγχειρίδια

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός  

Παρ’ όλο που η ενασχόληση μετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μια από τις κύριες Προσκοπικές δραστηριότητες, όπως η ζωή στο ύπαιθρο, το παιχνίδι και η κοινωνική προσφορά, η δυνατότητα που παρέχουν τα μέσα αυτά είναι αδιαμφισβήτητα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Ωστόσο, η επικοινωνία, η δημιουργία και η σωστή συντήρηση σελίδων, καναλιών, ομάδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί σοβαρή και υπεύθυνη εργασία!  

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να ενθαρρύνει τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Με πυξίδα τις Αρχές μας καιμε δυνατό το αίσθημα της αυτοδέσμευσης που πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα μας,καθώς όλοι, λίγο ή περισσότερο είμαστε υπεύθυνοι για την καλή δημόσια εικόνα της Κίνησης και την ασφάλεια των ανήλικων μελών των Τμημάτων! Το εγχειρίδιο αποτελεί σημείο αναφοράς και εκπαίδευσης των μελών των Τμημάτων αλλά και όλων των Ενηλίκων Στελεχών του Σ.Ε.Π. για τις διαδικτυακές δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εγχειρίδιο Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός


Προσκοπική Στολή και τοποθέτηση Διακριτικών & Σημάτων 

Τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης φορούν προσκοπική στολή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό Στολών και Διακριτικών. Η μορφή και ο τύπος της προσκοπικής στολής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π. και προστατεύεται από τον Νόμο.

Η Προσκοπική Στολή, χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της Προσκοπικής Κίνησης παγκοσμίως χρησιμεύει για να διακρίνονται οι πρόσκοποι από τρίτους αλλά και μεταξύ τους. Η προσκοπική στολή έχει πρακτική χρήση και εξυπηρετεί τις ανάγκες του προσκοπικού προγράμματος και της δράσης. Φέρνει τα μέλη περισσότερο κοντά και ενισχύει την αίσθηση του πνεύματος της ομάδας. Η προσκοπική στολή εκτός από την πρακτικότητα της χρήσης της έχει και συμβολικό χαρακτήρα ενισχύοντας το ιδεολογικό περιεχόμενο του Προσκοπισμού και τέλος δημιουργεί την αίσθηση της ομοιομορφίας και της ωραίας εικόνας της Κίνησης.

Προς διευκόλυνση όλων των μελών, δημιουργήθηκε το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο, το οποίο είναι η οπτικοποίηση του κανονισμού. Στόχος του είναι να καθοδηγήσει στην ορθή τοποθέτηση των σημάτων της νέας στολής. Για όποιους το επιθυμούν και θέλουν να το μοιράσουν στα τμήματά τους, σας ενημερώνουμε ότι είναι εκτυπώσιμη έκδοση.

Εγχειρίδιο Προσκοπικής Στολής & Τοποθέτησης Διακριτικών & Σημάτων


Η Ευθύνη μας

Οι Έλληνες Πρόσκοποι στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν για την προστασία των ανήλικων μελών τους, σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ανέλαβαν την πρωτοβουλία και δημιούργησαν έναν οδηγό για την προστασία ανηλίκων από κάθε μορφή κακοποίησης.

Το έντυπο φέρει τον τίτλο «Η προστασία των παιδιών είναι ευθύνη ΟΛΩΝ ΜΑΣ» και απευθύνεται κυρίως στα Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π. που έχουν υπό την εποπτεία τους τα Προσκοπικά Συστήματα και την ευθύνη όλων των ανήλικων μελών τους, αλλά και σε όλους τους ενήλικες που ασχολούνται με το παιδί. Περιέχει, εκτός από προτάσεις καλής συμπεριφοράς, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη της βίας, τι είναι η κακοποίηση, η παρενόχληση και ποια είναι η διαδικασία αντιμετώπισης που πρέπει να ακολουθείται σε κάθε περίπτωση.

Εγχειρίδιο "Η Ευθύνη μας"