Εγχειρίδια

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Προσκοπισμός  

Παρ’ όλο που η ενασχόληση μετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι μια από τις κύριες Προσκοπικές δραστηριότητες, όπως η ζωή στο ύπαιθρο, το παιχνίδι και η κοινωνική προσφορά, η δυνατότητα που παρέχουν τα μέσα αυτά είναι αδιαμφισβήτητα μια ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Ωστόσο, η επικοινωνία, η δημιουργία και η σωστή συντήρηση σελίδων, καναλιών, ομάδων και λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί σοβαρή και υπεύθυνη εργασία!  

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να ενθαρρύνει τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια τους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Με πυξίδα τις Αρχές μας καιμε δυνατό το αίσθημα της αυτοδέσμευσης που πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα μας,καθώς όλοι, λίγο ή περισσότερο είμαστε υπεύθυνοι για την καλή δημόσια εικόνα της Κίνησης και την ασφάλεια των ανήλικων μελών των Τμημάτων! Το εγχειρίδιο αποτελεί σημείο αναφοράς και εκπαίδευσης των μελών των Τμημάτων αλλά και όλων των Ενηλίκων Στελεχών του Σ.Ε.Π. για τις διαδικτυακές δραστηριότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.