Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη

Το ΣΕΠ εξελέγη στις 23 Ιουνίου 2015 ως νέο συνδεδεμένο μέλος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ