Τοποθεσίες Προσκοπικό Κέντρο
 Σύστημα
 Χώρος Κατασκήνωσης
 Χώρος Εκδρομής
 Εφορεία


Η τιμολογιακή πολιτική των Προσκοπικών Κέντρων καθορίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π. και αποσκοπεί στην εξασφάλιση του κόστους συντήρησης και αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών τους. Δείτε πιο κάτω τις ανάλογες ανακοινώσεις.