Εικόνα μας το Σύστημά σου
Γρήγορα Links 
Δικτυακή επικοινωνία 

Γονείς - Επισκέπτες

Εθελοντικός, παγκόσμιος και ανοικτός σε όλους, ο Προσκοπισμός είναι η μεγαλύτερη κίνηση νέων στον κόσμο σε περισσότερες από 150 χώρες για παιδιά και νέους από 7 έως 30 ετών.
Μια Κίνηση που στηρίζεται σε ένα σύγχρονο παιδαγωγικό σύστημα Διαβάστε περισσότερα »

Πραγματοποιήθηκε η 39η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. το Σάββατο 23 Μαΐου 2015

Το Σάββατο 23 Μαΐου 2015 στις 11:00 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Αναθεωρημένο Οργανισμό του ΣΕΠ ΠΔ 7 Διαβάστε περισσότερα »

Οικονομικός Απολογισμός 2014

Οικονομικός Απολογισμός 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014 Διαβάστε περισσότερα »

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
9ο Πανελλήνιο Τζαμπορέττο Ενωμοταρχών

Επόμενες Σχολές

 
 
 
© 1998-2011 Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Πτολεμαίων 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.729.0046, 210.729.0097, Φαξ: 210.723.6561