Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/08/2022
A/A: / 2022

Ν2. Σχολή Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 24/09/2022 έως 02/10/2022
Τόπος Εκπαιδευσης 1: Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης Ν. Πρίντζιος
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Μέθοδος Υλοποίησης: Δια ζώσης ομάδα
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 09/09/2022
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Μήτρου Μιχάλης
Κόστος Συμμετοχής: 40 €

Υπεύθυνος Σχολής: Μιχάλης Μήτρου

Θεωρητικό Μέρος: από Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 στη Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης «Ν. Πρίντζιος»

Πρακτικό Μέρος: από Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 έως το Σάββατο 01 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00 στη Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης «Ν. Πρίντζιος»

Τόπος : Βάση Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης «Ν. Πρίντζιος»

Τρόπος καταβολής οικονομικής συμμετοχής:  Έκδοση ταυτότητας πληρωμής RF

Εξετάσεις: Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 08:00

Δικαίωμα συμμετοχής

Τη Σχολή μπορούν να παρακολουθήσουν Ενήλικα Στελέχη με Εντολή Διοίκησης ή Μέλη ΠΔ, που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, είναι κάτοχοι Πτυχίου Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Κύκλο Μεθοδολογίας κάποιου Κλάδου και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Ουσιαστική συμμετοχή σε μία (1) ετήσια συντήρηση Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους,

β. Τρεις (3) συμμετοχές σε έξοδο ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, ως μέλος πληρώματος, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος. Σε μία εκ των τριών να έχει κάνει εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτου.

γ. Μία (1) συμμετοχή σε διήμερο ταξίδι ιστιοπλοΐας με Ναυτοπροσκοπικό Σκάφος, με επιπλέον εξάσκηση σε καθήκοντα Κυβερνήτη, στα πλαίσια προγραμματισμένης δράσης Τμήματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πιστοποιούνται από τον Αρχηγό Συστήματος, ο οποίος υποβάλλει τη βεβαίωση στην Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

Mετά τους ως άνω πλόες εξοικείωσης, εκτελούνται τουλάχιστον δύο πλόες με τον Έφορο Ν/Π της Περιφερειακής Εφορείας ή άλλον εκπαιδευτή Ναυτοπροσκόπων, ο οποίος στα αντίστοιχα δελτία απόπλου θα βεβαιώνει την ετοιμότητα του υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Όπου δεν υπάρχει Έφορος Ν/Π ή κατάλληλος εκπαιδευτής, οι ανωτέρω πλόες θα γίνονται με μέριμνα της Εφορείας Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος ή Μέλος ΠΔ να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του e-sep, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Η αίτηση συμμετοχής στην εκπαιδευτική ενότητα γίνεται αποδεκτή, μόνο με την πληρωμή μέσω τραπέζης, με την έκδοση ταυτότηταςπληρωμής (RF).

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

Όταν η ακύρωση γίνει 10 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.
Όταν η ακύρωση γίνει 7-10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.
Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας επιβάλλει να παραμείνουμε προσεκτικοί και να τηρούμε κατά τη διάρκεια των προσκοπικών εκπαιδεύσεων τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που έχει θεσπίσει η Πολιτεία, προστατεύοντας τα μέλη μας, τους εαυτούς μας και τους οικείους μας, όπως εξάλλου ισχύει στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 112 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου ! Με τη συγκεκριμένη δράση συμβάλουμε στην εφαρμογή του Στόχου www.scouts4sdgs.gr. 4 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Επισυνάψεις

d16 (1).docx