Κ50Π. Στάδιο Εφαρμογής (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 & Κ5) ερωτηματολόγιο Ομάδας Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/03/2023
A/A: / 2023

Κ50Π. Στάδιο εφαρμογής (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4, Κ5) Ερωτηματολόγιο Ομάδας Προσκόπων
Κλιμάκιο Οργάνωσης: Γενική Εφορεία
Ημ/νία Διεξαγωγής 1: 07/04/2023 έως 09/04/2023
Τόπος Εκπαιδευσης 1:
Τόπος Εκπαίδευσης 2:
Ημ/νια Λήξης Αιτήσεων Συμμετοχής: 05/04/2023
Αρχηγός Δράσης ή Εκπαίδευσης: Χαλιάσος Νίκος
Κόστος Συμμετοχής: €

Υπεύθυνος Ενότητας : Χαλιάσος Νίκος,

Ερωτηματολόγιο

Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν δηλώσει το προσωπικό πλάνο Εκπαίδευσης τους και έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Προπαρασκευαστικής Εκπαίδευσης και τις  Ενότητες (Κ1, Κ2, Κ3, Κ4 & Κ5).
Τα Ενήλικα Στελέχη τα οποία είναι κάτοχοι Σ.Κ.Τ./Μ.Δ.Υ ή έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Κατασκηνωτικής Τεχνικής/Μ.Δ.Υ./Μ.Σ.Δ. και επιθυμούν να αλλάξουν Κλάδο, συμμετέχουν απευθείας στην ενότητα Κ50 του Κλάδου στον οποίο επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εφεξής.  

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος, Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep στην εφαρμογή e- Ευέλικτη Εκπαίδευση, η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Περιφερειακό Έφορο μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Βαθμοφόροι μέσω των Αρχηγών Συστημάτων  τους ή των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε. θα πρέπει να κάνουν έγκαιρα αίτηση συμμετοχής στην Εκπαιδευτική Ενότητα που τους ενδιαφέρει μέσω του προγράμματος της ευέλικτης εκπαίδευσης που βρίσκεται στην σελίδα  http://www.e-sep.eu/etraining/flex/flex-login.  Ο κάθε βαθμοφόρος είναι ελεύθερος να επιλέξει να παρακολουθήσει όποια Εκπαιδευτική Ενότητα τον ενδιαφέρει, όπου και όταν τον εξυπηρετεί, ανεξάρτητα εάν υλοποιείται στην Π.Ε. ή οπουδήποτε αλλού.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr. 4 : ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ