Ανακοίνωση ΣΕΠ αναφορικά με συμπληρωματικές ενέργειές του για την αντιμετώπιση του Covid-19

Γενική Εφορεία
Date Issues: 17/03/2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Το Ίδρυμα Σώμα ΕλλήνωνΠροσκόπων παρακολουθεί τις ενέργειες των Αρχών αναφορικά με την αντιμετώπισητου Covid-19.

Με έντονο το αίσθημαευθύνης, θέτει στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ταΠροσκοπικά Κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, για όποια χρήση κριθεί αναγκαία. 

Επίσης, τα ενήλικαστελέχη - εθελοντές του Σ.Ε.Π. παραμένουν στη διάθεση των Αρχών προκειμένου νασυνεισφέρουν οπουδήποτε απαιτηθεί, είτε σε συλλογικό επίπεδο(κοινωνία/γειτονιά) είτε σε ατομικό, προάγοντας πάντα το μήνυμα "ΜένουμεΣπίτι". 

Το Ίδρυμα Σώμα ΕλλήνωνΠροσκόπων στέκεται δίπλα στον συνάνθρωπο και την κοινωνία.