Πανευρωπαϊκό Προσκοπικό Τζάμπορη 2020 – Eurojam 2020 Gdansk Πολωνίας, 27 Ιουλίου – 7 Αυγούστου 2020

Γενική Εφορεία
Date Issues: 05/02/2020
Nb: 10 / 2020


Εφορεία Γενικής Εφορείας:Αγαπητοί μου,

Όπως γνωρίζετε, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων έχει συγκροτήσει Ελληνική Αποστολή, προκειμένου να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό Προσκοπικό Τζάμπορη (Eurojam) 2020, που θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου 2020 στο Gdansk της Πολωνίας.

Επειδή την παρούσα χρονική στιγμή υπάρχει περιορισμένος αριθμός κενών θέσεων στην Ελληνική Αποστολή για Κατασκηνωτές, Προσκόπους και Ανιχνευτές ηλικίας 14-18 ετών, καθώς και για Ενήλικα Στελέχη, ως Μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης, με την παρούσα Ανακοίνωση γνωστοποιούμε τις λεπτομέρειες, τους όρους συμμετοχής καθώς και το κόστος συμμετοχής, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη, πανευρωπαϊκή προσκοπική κατασκήνωση, η οποία έρχεται να ενισχύσει τη διεθνή κοινότητα, να προσφέρει στις νέες και τους νέους της Ευρώπης να συναντηθούν, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν σκέψεις και προβληματισμούς αλλά κυρίως να αντιληφθούν την παγκόσμια διάσταση της Προσκοπικής Κίνησης.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες για όσους έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην Ελληνική Αποστολή καθώς και για όσους επιθυμούν να καλύψουν τις υπάρχουσες κενές θέσεις, για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:1. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Προσκοπικό Jamboree 2020 επιμερίζεται για όλους τους συμμετέχοντες σε δύο μέρη, ως εξής:

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ JAMBOREE (πρόγραμμα, διατροφή, μεταφορές κατά την διάρκεια του Jamboree, αναμνηστικά είδη και υλικά μαγειρέματος): 
Το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές στα 1.650,00 πολωνικά Zloty (PLN), που αντιστοιχούν με σημερινή ισοτιμία περίπου στο ποσό των 387,00 ΕΥΡΩ για όλους τους συμμετέχοντες, εκτός αυτών της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (I.S.T.). Για τα μέλη της I.S.T. το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές στα 1.200,00 PLN, που αντιστοιχούν με σημερινή ισοτιμία περίπου στο ποσό των 281,00 ΕΥΡΩ. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από το Σ.Ε.Π. στους διοργανωτές σε πολωνικά Zloty (PLN). Τα ποσά σε ΕΥΡΩ είναι ενδεικτικά και βασίζονται στη σημερινή ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και πολωνικού Zloty. Σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας μέχρι την καταβολή των ποσών στους διοργανωτές, θα υπάρξει αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού σε ΕΥΡΩ.

Β1. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ I.S.T.):
665,00 ΕΥΡΩ *
Το παραπάνω κόστος περιλαμβάνει: Αεροπορική μεταφορά από Αθήνα προς Gdansk και επιστροφή, μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυναντήσεις μελών Αποστολής, αναμνηστικά είδη Ελληνικής Αποστολής, λοιπά οργανωτικά έξοδα Ελληνικής Αποστολής. 

Β2. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ I.S.T.).
370,00 ΕΥΡΩ *
Το παραπάνω κόστος περιλαμβάνει: μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυναντήσεις μελών Ελληνικής Αποστολής, αναμνηστικά είδη Ελληνικής Αποστολής, λοιπά οργανωτικά έξοδα Ελληνικής Αποστολής. Στο παραπάνω κόστος ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ GDANSK και κατ’ επέκταση η κράτηση και η προμήθεια αεροπορικού εισιτηρίου θα πρέπει να γίνει από το κάθε μέλος της I.S.T. ατομικά.

* Το ακριβές κόστος του μέρους Β (κόστος μετακινήσεων, εξοπλισμού, προγράμματος Ελληνικής Αποστολής) θα γνωστοποιηθεί σε επόμενη ενημέρωση, βάσει της τελικής τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου που θα επιτύχει το Σ.Ε.Π., της τότε ισοτιμίας Ευρώ – πολωνικού Zloty καθώς και των χορηγιών που θα εξασφαλιστούν για την Ελληνική Αποστολή. Με βάση τα παραπάνω, στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα δόσεων προστίθενται δύο (2) ακόμη, ενώ το τελικό ποσό της τελευταίας δόσης θα καθοριστεί σύμφωνα με τους παραπάνω παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουμε ότι το ενδεικτικό ποσό της τελευταίας δόσης που αναφέρεται κατωτέρω είναι το μέγιστο πιθανό.

Προγραμματισμός δόσεων:

Πρόσκοποι - Μέλη Αρχηγείου Αποστολής:
Α’ ΔΟΣΗ έως 20/10/2019 Β’ ΔΟΣΗ έως 27/12/2019 Γ’ ΔΟΣΗ έως 30/1/2020 Δ’ ΔΟΣΗ έως 30/4/2020 Ε’ ΔΟΣΗ έως 5/6/2020 Σύνολο
Α + Β1 €250,00 €250,00 €250,00 €150,00 Περίπου
€150,00* €1.050,00*


Μέλη Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (I.S.T.):
Α’ ΔΟΣΗ έως 20/10/2019 Β’ ΔΟΣΗ έως 27/12/2019 Γ’ ΔΟΣΗ έως 30/01/2020 Δ’ ΔΟΣΗ έως 10/03/2020 Σύνολο
Α + Β2 €200,00 €200,00 €150,00 Περίπου
€100,00* €650,00*

Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ενδέχεται να υπάρξει επιβάρυνση που θα καθοριστεί βάσει τυχόν επιβαρύνσεων των διοργανωτών αλλά και της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων.

Οι καταβολές των δόσεων στο εξής θα γίνονται είτε με καταβολή σε μετρητά στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1, Αθήνα, 4ος όροφος), είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ALPHABANK 362-002002-004000 (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «EUROJAM 2020 - ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων θα πρέπει να αποστείλει το αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Π. ή του καταθετηρίου της τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σημαντικές σημειώσεις:
1. Οι συμμετέχοντες που θα εκδηλώσουν για πρώτη φορά ενδιαφέρον συμμετοχής σε συνέχεια της παρούσας Ανακοίνωσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Αρχηγό της Αποστολής κ. Ευάγγελο Αθανασίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για τη διευθέτηση της χρονικής καταβολής του κόστους συμμετοχής.

2. Το τελικό συνολικό κόστος κατ’ άτομο για τους συμμετέχοντες της Ελληνικής Αποστολής θα οριστεί το συντομότερο δυνατόν και θα γνωστοποιηθεί σε μεταγενέστερη ενημέρωση, όταν θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του βάσει των παραγόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

3. Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 1, θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των δόσεων που αναφέρονται στους πιο πάνω πίνακες, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Ομάδα Οργάνωσης της Ελληνικής Αποστολής (καταβολές κόστους συμμετοχής στους διοργανωτές, προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων κ.λπ.).

4. Πέρας της περιόδου εξόφλησης του συνολικού ποσού του κόστους συμμετοχής ορίζεται για τους κατασκηνωτές, Προσκόπους, Ανιχνευτές και τους συνοδούς Βαθμοφόρους τους η 5η Ιουνίου 2020 και για τα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης η 10η Μαρτίου 2020.

5. Πέρας της περιόδου υποβολής της αίτησης συμμετοχής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δόσεις σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.

6. Ως αποδεκτό ταξιδιωτικό έγγραφο ορίζεται -κατά προτίμηση- το διαβατήριο (με προϋπόθεση αυτό να είναι σε ισχύ το διάστημα 1/7/2020- 15/8/2020) ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες.

7. Η επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί στο Σ.Ε.Π. έως τις 28/02/2020, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από τους προϊσταμένους όλων των Προσκοπικών Κλιμακίων, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατήριο / Δ.Α.Τ ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τα επισυναπτόμενα, Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση, θα πρέπει να αποσταλούν από 1/4/2020 έως 30/5/2020.

8. Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με τον Αρχηγό της Αποστολής. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής, από τις προκαταβληθείσες δόσεις θα παρακρατούνται τα ποσά που αντιστοιχούν στην κράτηση, προμήθεια, ακύρωση των αεροπορικών εισιτηρίων, τα ποσά που έχουν ήδη προκαταβληθεί από το Σ.Ε.Π. στους διοργανωτές του Jamboree και τα ποσά που αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε άλλη δαπάνη έχει ήδη καταβληθεί από το Σ.Ε.Π. για τον κάθε συμμετέχοντα, και θα επιστρέφεται η απομένουσα διαφορά. 

9. Η Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων και χορηγιών για την κάλυψη τόσο των εξόδων της διοργάνωσης όσο και μέρος των εξόδων εξοπλισμού, και αν τούτο καταστεί δυνατό θα γνωστοποιηθεί σε νεότερη ενημέρωση. Επιπλέον, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι των συμμετεχόντων, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ των Κλιμακίων τους να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών, εφόσον υπάρχει η οικονομική ευχέρεια. Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διαχείριση της Δράσης, αυτή υπόκειται, όπως όλες οι προσκοπικές δράσεις, στην τήρηση των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και στον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Π.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Αίτηση Συμμετοχής
Ατομικό Δελτίο Υγείας & Ιατρική Βεβαίωση


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10_2020.pdf
ΑΝ.10_Αίτηση Συμμετοχής σε Διεθνή Δράση.doc
ΑΝ.10_Ιατρική Βεβαίωση σε Διεθνή Δράση.docx