Ασφαλιστική κάλυψη των Μελών του Σ.Ε.Π. στις Προσκοπικές Δράσεις

Γενική Εφορεία
Date Issues: 17/01/2020
Nb: 3 / 2020
Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3_2020.pdf
ΑΝ.3_ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ_Συγκατάθεση GDPR.PDF