Σήμα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Προσκοπική Στολή

Γενική Εφορεία
Date Issues: 15/11/2019
Nb: 86 / 2019


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Όπως γνωρίζετε από την Ανακοίνωση Γ.Ε. 105/2018 - Οι Πρόσκοποι πρεσβευτές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Σ.Ε.Π. 2018-2027, οι Έλληνες Πρόσκοποι έχουν δηλώσει δυναμικό παρών στην παγκόσμια προσπάθεια για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 που έχει θέσει ο Ο.Η.Ε. 

Μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., δημιουργήθηκε ειδικό σήμα για την Προσκοπική Στολή, το οποίο θα φέρεται στη δεξιά πλευρά του πουκαμίσου (πάνω από τη ραφή), όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Στολών & Διακριτικών. 
Το σήμα θα φέρουν στην Προσκοπική Στολή τα Μέλη των Συστημάτων που θα υλοποιήσουν επιτυχώς το πρόγραμμα Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αειφορίας, που επικεντρώνεται στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το σήμα θα αποστέλλεται από την Κεντρική Διοίκηση δωρεάν, μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος. 

Όλες οι απαιτήσεις και οι προσκλήσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο Scouts4SDGs - SDG Friendly Προσκοπικό Σύστημα. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δημήτρη Τρακανιάρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι στην ειδική ιστοσελίδα «Οι Πρόσκοποι για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης», www.scouts4sdgs.gr, περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε για την υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, ειδικό υλικό επικοινωνίας (banner, αφίσα, social media post) και τηλεοπτικό spot καθώς και το Ενημερωτικό έντυπο «Οδηγίες & προτάσεις για την ένταξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης στο Προσκοπικό Πρόγραµµα».

Σας καλώ και πάλι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο Κίνημα εφαρμογής και ευαισθητοποίησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης!   

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 86_2019.pdf