Έκδοση Βιβλίου Τραγουδιών

Γενική Εφορεία
Date Issues: 25/10/2019
Nb: 83 / 2019


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Το τραγούδι αποτελεί συστατικό στοιχείο όλων των προσκοπικών δράσεων και διαφόρων στιγμών της προσκοπικής ζωής! Πάντοτε ενθαρρύνουμε τόσο τη διδασκαλία και διάδοση υπαρχόντων τραγουδιών όσο και τη συγγραφή νέων, πάνω σε γνωστούς ρυθμούς της εποχής ή ακόμη και πρωτότυπους. Στο πλαίσιο αυτό και σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης 2018 – 2021 της Γενικής Εφορείας, προετοιμάζεται μια νέα έκδοση Προσκοπικών Τραγουδιών, που θα αφορά σε όλους τους Κλάδους και τις Ειδικότητες και η οποία θα εμπλουτιστεί από ηχητικό υλικό και παρτιτούρες.

Η διαδικασία της συγγραφής θα επιμεριστεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση συγκεντρώνουμε όλο το παραχθέν υλικό που αφορά στο τραγούδι (συλλογές και βιβλία, ηχογραφήσεις, παρτιτούρες, βίντεο, επετειακά τραγούδια, τραγούδια Συστημάτων, Δράσεων, Επετείων) από Προσκοπικά Τμήματα, Εφορείες, Ενήλικα Στελέχη, Παλαιούς Προσκόπους. Στη δεύτερη φάση θα γίνει επιλογή και ταξινόμηση από την Ομάδα Εργασίας που έχει συγκροτηθεί. Στην τρίτη φάση θα ηχογραφηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια και μαζί με τις έως τώρα ηχογραφήσεις θα τεθούν στη διάθεση των Προσκοπικών Τμημάτων.

Όσοι ενδιαφέρονται και επιθυμούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια στην φάση της συλλογής υλικού, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν μέχρι τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 είτε ηλεκτρονικά στον Αναπληρωτή Γενικό Έφορο κ. Παντελή Προμπονά (6949287516, [email protected]) ή σε φυσική μορφή στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης (Πτολεμαίων 1, 116 35, Παγκράτι, Αθήνα) υπόψη του κ. Νεκτάριου Τσεσμελόπουλου (6944758823, [email protected]) με την ένδειξη «Βιβλίο Τραγουδιών».

Ελπίζουμε στη συνδρομή όλων σας προκειμένου σε λίγους μήνες να έχουμε στη διάθεση μας μια σύγχρονη, πλήρη και χρήσιμη έκδοση.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 83_2019.pdf