62ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 23o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο (62th Jamboree-On-The-Air – 23th Jamboree-On-The-Internet)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 27/09/2019
Nb: 69 / 2019
Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 69_2019.pdf
ΑΝ.69_2019 Jota-Joti Ανακοίνωση attachement 1.pdf