Προσκοπικό Σύστημα φιλικό προς τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs Friendly Προσκοπικό Σύστημα)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 30/07/2019
Nb: 56 / 2019


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 56_2019.pdf
ΑΝ.56_SDG-ScoutProgramme.pdf
SDGs Friendly_T3_R.pdf