Προγραμματισμός Αγέλης Λυκοπούλων

Γενική Εφορεία
Date Issues: 14/12/2018
Nb: 116 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Ύστερα από συναπτά χρόνια επιτυχημένης υλοποίησης του τρόπου ετήσιου Προγραμματισμού στην Αγέλη Λυκοπούλων, έφτασε η στιγμή για την ενίσχυσή του όπως και για την τροποποίηση του εντύπου «Προγραμματισμός Αγέλης».

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις προέρχονται από τα πορίσματα των τελευταίων Πανελλήνιων Συνεδρίων των Βαθμοφόρων του Κλάδου Λυκοπούλων, με πιο έντονη την αποτύπωσή τους στο πιο πρόσφατο, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βαθμοφόρων Κλάδου Λυκοπούλων.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο νέος τρόπος Προγραμματισμού στην Αγέλη θα πρέπει:
  • Να απλοποιεί τη διαδικασία του Προγραμματισμού, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη δημιουργία ελκυστικών Μηνιαίων Θεμάτων, με προσοχή στην επιλογή κατάλληλων στοιχείων προγράμματος.
  • Να δομείται πάνω στη σύμμετρη ενασχόληση των παιδιών με τους Πέντε Τομείς Ενδιαφερόντων και στην ετήσια προσέγγιση του προγράμματος, η οποία συνεχώς ανανεώνεται. Η διαδικασία επιλογής Παιδαγωγικών Στόχων για τα Λυκόπουλα του Τμήματος συνιστά διαδικασία που υλοποιεί το Συμβούλιο Αγέλης, το οποίο μέσα από την «Παιδαγωγική Ενίσχυση Δραστηριότητας», προσανατολίζει τις δράσεις στους παιδαγωγικούς στόχους που έχουν τεθεί.
  • Να διασφαλίζει την επιλογή Παιδαγωγικών Στόχων με συγκεκριμένη διαδικασία και έντυπο αξιολόγησης και κατάρτισης στόχων.
  • Να παρέχει υποστηρικτικό υλικό για την έμπρακτη εφαρμογή των Αξιών που προέρχονται από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Προσκοπισμού και τα χαρακτηριστικά ηλικίας του Λυκοπούλου στο πρόγραμμα της Αγέλης.
  • Να επαναδιατυπώσει με πιο σαφή τρόπο τις Αξίες που προέρχονται από τις Θεμελιώδεις Αρχές του Προσκοπισμού και που αναφέρονται στο έντυπο του Προγραμματισμού της Αγέλης.
  • Να επικαιροποιήσει τα χαρακτηριστικά ηλικίας του Λυκοπούλου, σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών του σήμερα, υπό τη συμβουλευτική καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιστούν τον νέο τρόπο Προγραμματισμού πιο προσιτό για τους Βαθμοφόρους, προσδίδοντας εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να είναι πιο αντιληπτός, και αρκετές βοηθητικές λεπτομέρειες ώστε να είναι ακόμα πιο εύκολος στη χρήση του, μα πάνω από όλα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιστούν τον νέο τρόπο Προγραμματισμού ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια των Βαθμοφόρων, ένα εργαλείο το οποίο θα κάνει το πρόγραμμα των Αγελών περισσότερο δημιουργικό και ενδιαφέρον, δίνοντας έμφαση στο «ένσκοπο» του Προσκοπικού Προγράμματος. Με αυτά τα δεδομένα, δημιουργήθηκε ένα νέο έντυπο για τον ετήσιο Προγραμματισμό της Αγέλης, το οποίο συνδυάζει όλα τα παραπάνω στοιχεία ώστε να πετύχουν οι προσδοκίες των Βαθμοφόρων για τις Αγέλες Λυκοπούλων.

Όπως κάθε αλλαγή, για να πετύχει, χρειάζεται πρώτα να δοκιμαστεί πιλοτικά, να αξιολογηθεί, να βελτιωθεί και να καταλήξει στην τελική της μορφή, η οποία θα εφαρμοστεί στη συνέχεια σε όλες τις Αγέλες. Εδώ θα χρειαστεί η δική σας συμμετοχή και βοήθεια, η οποία όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο πιο πρόσφορα και σημαντικά αποτελέσματα μπορεί να προσφέρει σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Από σήμερα και μέχρι το τέλος του έτους, δίνουμε την ευκαιρία σε όποια Αγέλη το επιθυμεί να δηλώσει συμμετοχή για την εφαρμογή του νέου τρόπου ετήσιου Προγραμματισμού, ενημερώνοντας πρώτα τον Έφορο του Κλάδου Λυκοπούλων της Περιφερειακής Εφορείας και στη συνέχεια την Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων της Γενικής Εφορείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ως διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται η περίοδος από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι το τέλος της προσκοπικής χρονιάς. Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του νέου τρόπου Προγραμματισμού θα υπάρχει υποστήριξη από την Εφορεία Κλάδου Λυκοπούλων Γ.Ε. καθώς και από τους Εφόρους Κλάδου Λυκοπούλων των Περιφερειακών Εφορειών, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις για τους Βαθμοφόρους σε διάφορες περιοχές της χώρας και θα δημοσιευθεί σχετικό ενημερωτικό υλικό. Με το πέρας της συγκεκριμένης διαδικασίας, θα υπάρξει αξιολόγηση από όλες τις Αγέλες που θα συμμετέχουν σε αυτή, θα πραγματοποιηθούν οι τελικές διορθώσεις ή θα ενσωματωθούν τυχόν νέες ιδέες και θα οριστικοποιηθεί το τελικό έντυπο του νέου τρόπου Προγραμματισμού, η εφαρμογή του οποίου θα ξεκινήσει από την προσκοπική χρονιά 2019-2020 για όλες τις Αγέλες της Ελλάδας.

Η Μητέρα Τερέζα είπε κάποτε: «Εμείς οι ίδιοι αισθανόμαστε πως αυτό που κάνουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αλλά ο ωκεανός θα ήταν μικρότερος αν έλειπε αυτή η σταγόνα». Με τη σκέψη αυτή ευελπιστούμε ότι πολλές Αγέλες θα δηλώσουν συμμετοχή στην πιλοτική εφαρμογή του νέου τρόπου Προγραμματισμού ούτως ώστε κάθε ιδέα και πρόταση να αξιοποιηθεί για την καλύτερη λειτουργία των Αγελών μας.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 116_2018.pdf