ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 19/11/2018Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 


ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΔΗ

Παλαιού Περιφερειακού Εφόρου Κυκλάδων,

Παλαιού επί θητεία Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π.,

και

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να εκπροσωπηθεί το Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Attachements

ΨΗΦΙΣΜΑ Σωτήριος Φραγκίδης.pdf