61ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 22o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο (61th Jamboree-On-The-Air – 22th Jamboree-On-The-Internet)

Γενική Εφορεία
Date Issues: 26/09/2018
Nb: 95 / 2018
Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 95_2018.pdf
ΑΝ.95_Jota-Joti 2018 attachement 1.pdf