Μεταβολή στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 20/09/2018
Nb: 91 / 2018Σας γνωρίζουμε ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Μπάζας παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του και από τη θέση του ως Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018, έκανε δεκτή την παραίτηση του Μέλους του και κάλεσε, σε εφαρμογή του Οργανισμού του Σ.Ε.Π. (Π.Δ. 115/12.5.2014, άρθρο 11 παρ. ε), την κ. Δέσποινα Παπαθεοδούλου, δεύτερη στη σειρά εκλεγείσα ως Αναπληρωματικό Μέλος κατά τις αρχαιρεσίες της 41ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2018, να καταλάβει την κενωθείσα θέση. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η σύνθεση και η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

Πρόεδρος Ισίδωρος Κανέτης
Αντιπρόεδρος Βάσω Κόλλια
Αντιπρόεδρος Γεώργιος Χουρδάκης
Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Πατινιωτάκης
Γενικός Έφορος Χριστόφορος Μητρομάρας
Οικονομικός Σύμβουλος Ηλίας Λουλούδας 
Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας Νικόλαος Μάστορας – Γκουλέμας
Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων Εμμανουήλ Απλαδενάκης 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων Κωνσταντίνος Εφραιμίδης
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
Αναπλ. Γενικός Έφορος Ιωάννης Σπύρου
Μέλη Ζαχαρίας Αντωνιάδης
Νικόλαος Καραΐσκος
Δέσποινα Παπαθεοδούλου
Παντελής Προμπονάς
Νικόλαος Χαλιάσος


Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Μπάζα για το έργο του και συγχαίρει την κ. Δέσποινα Παπαθεοδούλου για την ανάληψη των καθηκόντων της ως Τακτικό Μέλος του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην ίδια συνεδρίαση, εξέλεγξε και τον κ. Ζαχαρία Αντωνιάδη ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου. 


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 91_2018.pdf