Ενημέρωση σχετικά με την εκκένωση κατασκήνωσης μετά από μικρής έκτασης πυρκαγιά στα Κανάκια Σαλαμίνας

Press Office
Ημ/νια Δημοσίευσης: 23/08/2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Attachements

SEPlogo.jpg
ΔΤ_Έλληνες Πρόσκοποι_Εκκένωση κατασκήνωσης στα Κανάκια.docx