Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Date Issues: 03/08/2018
Nb: 83 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ «LLOYD’ S REGISTER”

45η ΣΧΟΛΗ ΛΕΜΒΑΡΧΟΥ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ 
27/4 – 1/5/2018
ΤΟΠΟΣ: ΒΑΣΗ Ν/Π ΒΟΛΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Δ. ΜΑΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 12/7/2018

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 83_2018.pdf