Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Εφορεία
Date Issues: 04/07/2018
Nb: 68 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Όπως γνωρίζετε η Κεντρική Διοίκηση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες συνεργασίας με κρατικούς και μη φορείς, με στόχο την προώθηση του έργου και των δράσεών μας σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών, την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. κ. Ισίδωρο Κανέτη και τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, παρουσία μελών του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. 

Αντικείμενο του Μνημονίου αυτού, το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και τη διεύρυνση του προηγουμένου που είχε υπογραφεί το 2013 με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, είναι η ανάπτυξη ενεργειών και δραστηριοτήτων που θα αφορούν ευρύτερα θέματα του περιβάλλοντος, όπως η ορθή και οικολογική διαχείριση του νερού, η οικονομία και η ποιότητα στο θέμα του νερού και στη θάλασσα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικολογική διαχείριση των πόρων κι ειδικότερα με την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή. Στόχος είναι αυτές οι δραστηριότητες να έχουν οικολογική ταυτότητα και κοινή επιθυμία Υπουργείου και Σ.Ε.Π. είναι αυτή η συνεργασία να μπει μέσα στην ευρύτερη ομπρέλα των παγκόσμιων συμφωνιών για το κλίμα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Φυσικά το Υπουργείο εξακολουθεί να υποστηρίζει το έργο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων μέσα από δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, πυρασφάλειας, δασοπροστασίας και πυρόσβεσης, αλλά και ευαισθητοποίησης των μελών μας σε θέματα προστασίας των δασών κατά την περίοδο των θερινών μας κατασκηνώσεων. 

Τα μέλη του Σ.Ε.Π. θα συνεχίσουν κατά τη διάρκεια των δράσεων υπαίθρου που πραγματοποιούν με τα Τμήματα τους, να επισημαίνουν στο Υπουργείο τα σημεία εκείνα των δασικών μας εκτάσεων που θα υποπίπτει στην αντίληψή τους ότι απειλούνται περιβαλλοντικά. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προσκοπικού Προγράμματος και κατά τη διάρκεια των θερινών κατασκηνώσεων των Τμημάτων μας σε ελεύθερους χώρους, δασικούς και μη, θα πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών του Σ.Ε.Π. σε θέματα προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και εκπαίδευσης σε θέματα πυροφύλαξης, δασοπροστασίας και πυρόσβεσης. Τα Προσκοπικά Τμήματα μέσω του μνημονίου διατηρούν την δυνατότητα να κατασκηνώνουν σε δασικούς χώρους με την εποπτεία της αρμόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας.

Έχοντας συνεργαστεί στενά και με επιτυχία στο παρελθόν τόσο σε δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού όσο και σε δράσεις αναδασώσεων και διατηρώντας άριστες σχέσεις μεταξύ μας, αμφότεροι προσβλέπουμε έπειτα από την υπογραφή του Μνημονίου αυτού να αποκομίσουμε σημαντικά οφέλη ως προς την υποστήριξη του έργου και της δράσης μας. 


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 68_2018.pdf
ΑΝ.68_ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Ε.Π. ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 02.07.2018.pdf