18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ – ΑΘΗΝΑ, 10 - 11.3.2018

Γενική Εφορεία
Date Issues: 05/03/2018
Nb: 24 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Η διαδικασία της εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου του Σ.Ε.Π. έχει φτάσει στη σημαντικότερη φάση της. Στο προσεχές 18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο όλοι μαζί θα συζητήσουμε και θα συναποφασίσουμε για το μέλλον της Κίνησης στην πατρίδα μας. 

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση 20/2/15.2.2018 επισυνάπτεται στην παρούσα η εισήγηση – πρόταση της Γενικής Εφορείας για το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης Σ.Ε.Π. 2018-2027, η οποία έχει προκύψει μετά από εντατική εργασία στα Συνέδρια και τις συναντήσεις των Περιφερειακών Εφορειών, αλλά και από την Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Όπως γνωρίζετε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαδικασία εκπόνησης ενός Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο θα αποτελέσει το εργαλείο για την περαιτέρω πορεία κι εξέλιξη του Σ.Ε.Π., με συμμετοχή, κατά το δυνατόν, του συνόλου των ενήλικων μελών μας και φορέων και θεσμών της Κοινωνίας. 
Προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία ακολουθήθηκαν τα πρότυπα που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης (Π.Ο.Π.Κ.), λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών και των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων αλλά και στη χώρα μας εν γένει, καθώς και του γεγονότος ότι ήταν η πρώτη φορά που το Σ.Ε.Π. θα ακολουθούσε τα συγκεκριμένα πρότυπα για τη διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού. 
Η πρόταση, λοιπόν, που θα συζητήσουμε περιλαμβάνει την Αποστολή και το Όραμα, τις Στρατηγικές Προτεραιότητες, τους Στόχους που τις εξυπηρετούν και τις Ενέργειες μέσω των οποίων θα επιτευχθούν. 

Προκειμένου να καταλήξουμε στην πρόταση επί της οποίας θα συζητήσουμε, η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Εφορείας, συνέλεξε υλικό τόσο από τα ίδια τα μέλη του, όσο κι από φορείς της κοινωνίας, στους οποίους στάλθηκαν ερωτηματολόγια, όπως Υπουργεία, Μητροπόλεις, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Μ.Κ.Ο., Δήμοι κ.λπ.

Σημαντικότερος παράγοντας άντλησης δεδομένων και προτάσεων υπήρξαν οι συναντήσεις του Γενικού Εφόρου και της Ομάδας Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού, που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Εφορείες, κυρίως με τους Αρχηγούς Συστημάτων, οι οποίοι ηγούνται της ραχοκοκαλιάς του Προσκοπισμού, αλλά και με όσους Εφόρους και Βαθμοφόρους Τμημάτων το επιθυμούσαν. Από τις συναντήσεις αυτές προέκυψε μια βασική εικόνα σχετικά με τις δυσλειτουργίες, τις καλές πρακτικές αλλά και τις προσδοκίες των Βαθμοφόρων για ένα καλύτερο αύριο της Προσκοπικής Κίνησης στην πατρίδα μας. 
Παράλληλα, στάλθηκαν ερωτηματολόγια, στις Ε.Κ.Σ., τις Ε.Π.Π. και τους εργαζόμενους της Κεντρικής Διοίκησης, ώστε να έχουν κι αυτοί οι πολύτιμοι αρωγοί του Προσκοπικού Έργου, τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους για το παρόν και το μέλλον του Σ.Ε.Π. 
Ταυτόχρονα διεξήχθη ένα εργαστήριο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, υπό τη διεύθυνση εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Προσκοπικής Περιοχής, στο οποίο αναλύθηκαν τα μέχρι τότε δεδομένα και προέκυψαν οι προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου.  

Κατόπιν αυτών διαμορφώθηκε η αρχική πρόταση που παρουσιάστηκε στα Συνέδρια / συναντήσεις των Περιφερειακών Εφορειών.
Σε αυτή την πολύ σημαντική φάση, όλοι οι Βαθμοφόροι είχαν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί της διαδικασίας του σχεδιασμού και να συνδιαμορφώσουν μέσα από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων την τελική πρόταση που επισυνάπτεται και θα συζητήσουμε στο Συνέδριο. 

Η πρόταση – εισήγηση που παρουσιάζεται από τη Γενική Εφορεία εμπεριέχει ομαδοποιημένες ανά Προτεραιότητα και Στόχο, τις επικρατούσες προτάσεις που προέκυψαν με την προαναφερθείσα διαδικασία. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το Στρατηγικό Σχέδιο έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής δέκα ετών, ωστόσο θα εστιάσουμε σε ένα φάσμα ενεργειών και δράσεων (Σχέδιο Δράσης) του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε κατά νου πως το Σχέδιο Δράσης για να πετύχει και να λειτουργήσει θα πρέπει να περιλαμβάνει ενέργειες σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του Σ.Ε.Π., που θα είναι τοποθετημένες χρονικά και θα αξιολογούνται με δείκτες απόδοσης. 
Επιπρόσθετα, η διαδικασία εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου εξασφαλίζει ότι υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός που διατρέχει όλες τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες τόσο στο επίπεδο λειτουργίας του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. όσο και της Γενικής Εφορείας. Βεβαίως, αυτό συνεπάγεται ότι η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου αφορά και επηρεάζει τη Γενική Εφορεία, τις Περιφερειακές Εφορείες, τα Προσκοπικά Συστήματα, τα Προσκοπικά Τμήματα και τις Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων και δίνει την ευκαιρία να συντονιστούν οι ενέργειες κι ο σχεδιασμός όλων με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο θα παρέχει το πλαίσιο για όλους μας. Κάθε Κλιμάκιο, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές του συνθήκες θα μπορεί να αξιοποιεί εργαλεία και διαδικασίες του Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξή του και στη συνολική επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου αποτελεί η δυναμική και εξελισσόμενη διάστασή του. Μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης και ανατροφοδότησης σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα υπάρχει η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού των Προτεραιοτήτων, των Στόχων και των Ενεργειών, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η διαδικασία αυτή θα μας εξασφαλίσει ότι θα καταφέρουμε να ακολουθήσουμε την προτροπή του Ιδρυτή που έλεγε ότι: «Στην αρχή είχα μια ιδέα. Μετά οραματίστηκα ένα ιδανικό. Τώρα έχουμε μια Κίνηση κι αν κάποιοι δεν προσέξετε, θα καταλήξουμε να έχουμε απλά μια οργάνωση».

Παρακαλούμε όλους τους συμμετέχοντες στο 18ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο να ενημερωθούν ώστε να εργαστούμε κατά τη διάρκειά του με εποικοδομητικό τρόπο.

Καλή αντάμωση στο Συνέδριό μας!


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24_2018.pdf
ΑΝ.24_Πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου.pdf
ΑΝ.24_Πρόταση Ενεργειών_Ορθή επανάληψη.pdf