ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 16/02/2018Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του μέλους της Προσκοπικής οικογένειας 


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΠΙΜΠΗ

Παλαιού Περιφερειακού Εφόρου Αθηνών,

παλαιού Αρχηγού Εκπαιδευτή

και

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να κατατεθεί δάφνινο στεφάνι στη σωρό του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του