ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 07/02/2018Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
συνήλθε εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό του μέλους της Προσκοπικής οικογένειας 

ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΑΝΔΟΛΟΥ

Τακτικού Μέλους της Γ.Σ./Σ.Ε.Π.,

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα,

Παλαιού Περιφερειακού Εφόρου Ανατολικής Αττικής,

Παλαιού Εφόρου Νήσων Αιγαίου,

π. Προέδρου Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος

Επίτιμου Αρχηγού Εκπαιδευτή

και

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στην κηδεία και την ταφή του
- Να κατατεθεί δάφνινο στεφάνι στη σωρό του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Attachements

ΨΗΦΙΣΜΑ Παντελή Δάνδολο.pdf