24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Γενική Εφορεία
Date Issues: 02/02/2018
Nb: 18 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Το Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree είναι ένας θεσμός στην καθιέρωση του οποίου πρωτοστάτησε το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Η διοργάνωσή του, κάθε τέσσερα χρόνια, σε διαφορετική χώρα, τονίζει την παγκοσμιότητα του Προσκοπισμού και υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το Όραμα για ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ. Το Σ.Ε.Π. συμμετεί-χε με οργανωμένες αποστολές σε όλα τα Παγκόσμια Προσκοπικά Jamboree μέχρι σήμερα και είχε την τιμή να διοργανώσει το 1963 το 11ο, στον Μαραθώνα Αττικής.
Το 2019 είναι η χρονιά που θα πραγματοποιηθεί το 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree. Οι Πρόσκοποι των Η.Π.Α., του Καναδά και του Μεξικού, εργάζονται εντατικά εδώ και τρία χρόνια για να μας υποδεχθούν σε μια μεγάλη, παγκόσμια γιορτή, που θα μείνει αξέχαστη στους δεκάδες χιλιάδες Προσκόπους που θα συμμετάσχουν από όλες τις χώρες του κόσμου. 
Το παγκόσμιο ραντεβού έχει οριστεί από τις 22 Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου του 2019, στο Summit Bechtel Reserve, West Virginia των Η.Π.Α.
Το θέμα του Jamboree, «Unlock a New World», μας προσκαλεί να ξεκλειδώσουμε νέες περιπέτειες, νέους πολιτισμούς και νέες φιλίες!

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Το Σ.Ε.Π. θα συμμετάσχει στο Jamboree με πολυπρόσωπη και αντιπροσωπευτική αποστολή. Καλούνται όσοι επιθυμούν, με την έγκριση των προϊσταμένων Κλιμακίων, να δηλώσουν συμμετοχή. Η τελική επιλογή των ανηλίκων και ενηλίκων μελών της αποστολής θα γίνει από το Αρχηγείο της Αποστολής σε συνεργασία με την Εφορεία Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. 

Στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree μπορούν να συμμετάσχουν:

1α. Πρόσκοποι και Ανιχνευτές
Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, αγόρια και κορίτσια 14 έως 18 ετών, που έχουν γεννηθεί μεταξύ 22ας Ιουλίου 2001 και 21ης Ιουλίου 2005. Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν σε Ομάδες Προσκόπων.

1β. Βαθμοφόροι των Ομάδων Προσκόπων
Κάθε Ομάδα θα στελεχώνεται από ενήλικες Βαθμοφόρους και των δύο φύλων, ηλικίας 20 έως 40 ετών. Οι Βαθμοφόροι που θα επιλεγούν, θα έχουν τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης, προετοιμασίας και υποστήριξης και λειτουργίας μιας Ομάδας Προσκόπων του Σ.Ε.Π. στο περιβάλλον μιας παγκόσμιας Προσκοπικής κατασκήνωσης, με στόχο πάντα να βοηθήσουν και να ενθαρρύνουν τους Προσκόπους τους να βιώσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη μοναδική εμπειρία του Jamboree. Κατά το στάδιο της προετοιμασίας της Ελληνικής Αποστολής οι Βαθμοφόροι αυτοί θα συνεργάζονται με το Αρχηγείο της Αποστολής και επομένως θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο.

1γ. Διεθνής Ομάδα Υποστήριξης (International Service Team – I.S.T.)
Στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree μπορούν να συμμετάσχουν και Μέλη Προσκοπι-κών Δικτύων ή Βαθμοφόροι άνω των 18 ετών (δηλαδή γεννημένοι πριν από τις 21 Ιουλίου 2001), οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσίες υποστήριξης που θα τους αναθέσει η οργανωτική επιτροπή του Jamboree. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν ικανοποιητικά στα αγγλικά ή/και γαλλικά και να είναι πρόθυμα να βοηθήσουν όπου τους ζητηθεί. Δεν θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Jamboree που θα ακολουθούν οι συμμετέχοντες Πρόσκοποι και Ανιχνευτές, αλλά συμπεριλαμβάνονται ως μέλη της Ελληνικής Αποστολής. Τα μέλη της I.S.T. θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του Jamboree από το βράδυ της 21ης Ιουλίου μέχρι το απόγευμα της 3ης Αυγούστου 2019. Οι τομείς στους οποίους μπορούν να ασχοληθούν θα ανακοινωθούν προσεχώς. Ο συνολικός αριθμός των ενηλίκων της Ελληνικής Αποστολής δε θα υπερβαίνει τον αριθμό των ανηλίκων.

1δ. Βαθμοφόροι του Αρχηγείου της Ελληνικής Αποστολής
Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αποστολής θα συμμετάσχουν Βαθμοφόροι ηλικίας 30-50 ετών. Όλοι οι Βαθμοφόροι του Αρχηγείου θα αναλάβουν αρμοδιότητες οργάνωσης και υποστήριξης της Ελληνικής Αποστολής, που θα τους αναθέσει ο Αρχηγός της Αποστολής. Εκτός από καλή γνώση της Αγγλικής ή/και Γαλλικής γλώσσας, θα πρέπει να έχουν εμπειρία στην οργάνωση δράσεων στο εξωτερικό και ευχέρεια να διαθέσουν τον αναγκαίο χρόνο για την προετοιμασία της Αποστολής. Ο αριθμός των μελών του Αρχηγείου της κάθε Αποστολής έχει καθοριστεί από την οργανωτική επιτροπή του Jamboree ως εξής: 

2. ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. έχει ορίσει ως Αρχηγό της Ελληνικής Αποστολής στο 24ο  Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree στον κ. Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα, Βοηθό Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε.

3.ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το κόστος συμμετοχής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree για όλους τους συμμετέ-χοντες, επιμερίζεται σε δύο μέρη, ως εξής:

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ JAMBOREE (πρόγραμμα, διατροφή, μεταφορές κατά τη διάρκεια του Jamboree, πακέτο αναμνηστικών, σκηνές και υλικά μαγειρέματος). Έχει καθοριστεί από τους οργανωτές στα 1.275,00 Δολάρια Η.Π.Α., που αντιστοιχούν σε σημερινές τιμές περίπου στο ποσόν των € 1.040,00, για όλους τους συμμετέχοντες εκτός αυτών της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης (I.S.T.). Για τα μέλη της I.S.T. το κόστος συμμετοχής έχει καθοριστεί στα 1.175,00 Δολάρια Η.Π.Α., που αντιστοιχούν σε σημερινές τιμές περίπου στο ποσόν των € 960,00. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στους διοργανωτές σε Δολάρια Η.Π.Α. Τα ποσά σε ΕΥΡΩ είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην ισοτιμία μεταξύ ΕΥΡΩ και Δολαρίου Η.Π.Α. κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Ανακοίνωσης. Σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας μέχρι την καταβολή του ποσού στους διοργανωτές, θα υπάρξει αντίστοιχη αλλαγή του ποσού σε ΕΥΡΩ.

Β. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, προσφέρεται σε δύο επιλογές:
1. Μόνο Jamboree = 1.800€±10%* 
To παραπάνω κόστος περιλαμβάνει: Αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Νέα Υόρκη με επιστροφή, μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυ-ναντήσεις, αναμνηστικά και λοιπά οργανωτικά έξοδα Αποστολής. 
2. Jamboree και επιπλέον τετραήμερο πρόγραμμα επισκέψεων (Νέα Υόρκη) = 2.300€±10%* 
To παραπάνω κόστος περιλαμβάνει: Αεροπορικό εισιτήριο από Αθήνα προς Νέα Υόρκη με επιστροφή, μετακινήσεις με μισθωμένα λεωφορεία, ταξιδιωτική ασφάλιση, προσυ-ναντήσεις, αναμνηστικά, λοιπά οργανωτικά έξοδα Αποστολής, τετραήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Νέα Υόρκη, διαμονή και πλήρη δια-τροφή για τις επιπλέον ημερών.

* Το ακριβές κόστος των παραπάνω επιλογών θα καθοριστεί με επόμενη Ανακοίνωση, βάσει της τελικής τιμής του αεροπορικού εισιτηρίου, τον τελικό αριθμό των συμμετεχό-ντων και την ισοτιμία Ευρώ-Δολαρίου Η.Π.Α.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όποιο Μέλος του Σ.Ε.Π., ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree θα πρέπει να αποστείλει συμπληρωμένη την επισυναπτό-μενη Αίτηση Συμμετοχής έως την 31η Μαρτίου 2018 και να καταβάλλει το ποσό της συμμετο-χής του σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα δόσεων:

Πρόσκοποι-Ανιχνευτές-Μέλη Αρχηγείου Αποστολής 
-Επιλογή 1η (Μόνο Jamboree)
Α’ Δόση
έως 25/3/2018 Β’ Δόση
έως 31/7/18 Γ’ Δόση
έως 31/10/18 Δ’ Δόση
έως 31/12/2018 Ε’ Δόση
έως 31/3/2019 ΣΤ’ Δόση
έως 31/5/2019 Σύνολο
Α+
Β.1 € 200,00 € 600,00 € 450,00 € 600,00 € 600,00 περίπου 
€ 390,00 περίπου 
€ 2.840,00

Πρόσκοποι-Ανιχνευτές-Μέλη επιτελείου Αποστολής 
-Επιλογή 2η (Jamboree + τετραήμερο πρόγραμμα)
Α’ Δόση
έως 25/3/2018 Β’ Δόση
έως 31/7/18 Γ’ Δόση
έως 31/10/18 Δ’ Δόση
έως 31/12/2018 Ε’ Δόση
έως 31/3/2019 ΣΤ’ Δόση
έως 31/5/2019 Σύνολο
Α+
Β.2 € 250,00 € 700,00 € 450,00 € 700,00 € 700,00 περίπου 
€ 540,00 περίπου
€ 3.340,00

IST-Επιλογή 1η (Μόνο Jamboree)
Α’ Δόση
έως 25/3/2018 Β’ Δόση
έως 31/7/18 Γ’ Δόση
έως 31/10/18 Δ’ Δόση
έως 31/12/2018 Ε’ Δόση
έως 31/3/2019 ΣΤ’ Δόση
έως 31/5/2019 Σύνολο
Α-IST+ Β.1 € 200,00 € 600,00 € 450,00 € 600,00 € 600,00 περίπου 
€ 310,00 περίπου
€ 2.760,00


IST-Επιλογή 2η (Jamboree + τετραήμερο πρόγραμμα)
Α’ Δόση
έως 25/3/2018 Β’ Δόση
έως 31/7/18 Γ’ Δόση
έως 31/10/18 Δ’ Δόση
έως 31/12/2018 Ε’ Δόση
έως 31/3/2019 ΣΤ’ Δόση
έως 31/5/2019 Σύνολο
Α- IST+
Β.2 € 250,00 € 700,00 € 450,00 € 700,00 € 700,00 περίπου
€ 460,00 περίπου 
€ 3.260,00

Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των ανωτέρω δόσεων, ενδέχεται να υπάρξει επιβά-ρυνση που θα καθοριστεί βάσει τυχόν επιβαρύνσεων των διοργανωτών, αλλά και της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων.

Οι καταβολές των δόσεων γίνονται, είτε με καταβολή σε μετρητά στην Οικονομική Υπηρεσία του Σ.Ε.Π., είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό ALPHAΒΑΝΚ 362-002002-004000 (IBAN: GR40 0140 3620 3620 0200 2004 000), αναγράφοντας ως αιτιολογία «JAM2019 - ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα». Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων πρέπει να αποστεί-λει το αντίγραφο, της απόδειξης είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του καταθετηρίου της τράπεζας, στο fax 210 7236561.

Σημαντικές σημειώσεις:
1. To τελικό ακριβές συνολικό κόστος κατ’ άτομο για τους συμμετέχοντες της Ελληνικής Αποστολής θα οριστεί το νωρίτερο δυνατόν με μεταγενέστερη Ανακοίνωση, όταν θα καταστεί δυνατός ο υπολογισμός του.
2. Τα παραπάνω κόστη δεν περιλαμβάνουν κόστος έκδοσης διαβατηρίου ή/και πρόγραμμα visa waiver program (ESTA), που είναι αποκλειστική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα. Ση-μειώνεται ότι η διάρκεια ισχύος του διαβατηρίου θα πρέπει να καλύπτει και τις ημερομηνί-ες διεξαγωγής του Jamboree.
3. Θα τηρηθούν απολύτως οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής όλων των δόσεων που αναφέρονται στους πιο πάνω πίνακες και όσες θα επακολουθήσουν με νέες Ανακοινώσεις  αναφορικά με τα υπόλοιπα κόστη, διότι αυτές συνδυάζονται με τις συμβατικές υποχρεώ-σεις που αναλαμβάνει η Ομάδα Οργάνωσης της Ελληνικής Αποστολής (καταβολές κό-στους συμμετοχής στους Οργανωτές, αγορά αεροπορικών εισιτηρίων κ.λπ.).
4. Πέρας της περιόδου εξόφλησης του συνολικού ποσού του κόστους συμμετοχής ορίζεται η 31η Μαΐου 2019. 
5. Πέρας της περιόδου κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δόσεις, σύμ-φωνα με τους ανωτέρω πίνακες. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree. Τούτο ισχύει για ό-λους τους συμμετέχοντες. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο καταβολής υψηλότερου αεροπορικού ναύλου για όσους καταθέσουν αίτηση συμμετοχής μετά τις 30/9/2018.
6. Η επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από τους υπευθύνους όλων των Κλιμακίων, συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, αποστέλλονται στο Σ.Ε.Π. (με fax 2107236561 ή με e-mail [email protected]). Τα επισυναπτόμενα, Ατομικό Δελτίο Υγείας και Ιατρική Βεβαίωση, πρέπει να σταλούν από 1 Απριλίου 2019 μέχρι 30 Μαΐου 2019.
7. Ακυρώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης με τον Αρχηγό της Αποστολής. Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής δε θα επιστρέφεται το ποσό των προ-καταβολών, καθώς επίσης και της οποιασδήποτε δαπάνης αγοράς ή προκαταβολής αερο-πορικού εισιτηρίου η οποία έχει ήδη καταβληθεί από το Σ.Ε.Π. 
8. Οι συμμετέχοντες ξεκινούν και επιστρέφουν μαζί στην Αθήνα, τα εισιτήρια είναι ομαδικά και κανένα μέλος της Ελληνικής Αποστολής δε θα εκδώσει μεμονωμένο εισιτήριο.

Η Κεντρική Διοίκηση θα επιδιώξει την εξεύρεση πόρων για την κάλυψη, τόσο των εξόδων διοργάνωσης όσο και μέρους των εξόδων εξοπλισμού και αν τούτο καταστεί δυνατό, θα γνωστοποιηθεί με νέα Ανακοίνωση. Επιπλέον, οι Αρχηγοί Συστημάτων και οι Περιφερειακοί Έφοροι, των ενδιαφερόμενων να συμμετέχουν, καλό είναι να προτείνουν στις Ε.Κ.Σ. των Κλιμακίων τους να συνεισφέρουν καταβάλλοντας μέρος των δαπανών, εφόσον αυτές έχουν την οικονομική ευχέρεια. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της χώρας μας στο 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree και η δίνεται η ευκαιρία σε Προ-σκόπους και Ανιχνευτές μας να βιώσουν τη σημαντική εμπειρία μιας μεγάλης παγκόσμιας δράσης.

Σε ό,τι αφορά στην οικονομική διαχείριση της δράσης, αυτή υπόκειται όπως όλες οι προσκο-πικές δράσεις, στην τήρηση των Κανονισμών του Σ.Ε.Π. και στον έλεγχο της Οικονομικής Υπηρεσίας Σ.Ε.Π.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree, μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο ιστοχώρο: https://www.2019wsj.org και το ιστολόγιο της Ελληνικής Αποστολής jamboree2019.sep.org.gr, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σύντομα. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την οργάνωση της Ελληνικής Αποστολής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το e-mail: [email protected], με τον Μόνιμο Βοηθό Γενικό Έφορο κ. Αθανάσιο Ευσταθίου ([email protected]) και με τον Αρχηγό της Αποστολής, Βοηθό Έφορο Διεθνών Σχέσεων Γ.Ε. κ. Ιωσήφ Δακορώνια-Μαρίνα ([email protected]).


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18_2018.pdf
AN. 18_1 – Αίτηση Συμμετοχής, Ατομικό Δελτίο Υγείας & Ιατρική Βεβαίωση JAMBOREE 2019.doc