ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Date Issues: 15/01/2018
Nb: 24 / 2018ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
13ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σ.Ε.Π. 

Καλούνται τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ στην 13η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Οργανισμού Σ.Ε.Π.

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136, 17671 Αθήνα – Αμφιθέατρο «Σάκης Καράγιωργας II».

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018, με ώρα έναρξης 11.00. 

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Συνεδρίαση θα επαναληφθεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στις 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 4 (α) του Οργανισμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει έως και την ημέρα της συνεδρίασης.


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση της Προσκοπικής Κίνησης και για την εν εξελίξει διαδικασία εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Σ.Ε.Π. 2018-2027.
2. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ζαχαρία Αντωνιάδη, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. 
3. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Απλαδενάκη, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. 
4. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Εφραιμίδη, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. 
5. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ισίδωρου Κανέτη, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. 
6. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ηλία Λουλούδα, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π. 
7. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Χριστόφορου Μητρομάρα, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π.
8. Άρση εμπιστοσύνης και πρόωρη λήξη θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Πατινιωτάκη, λόγω πράξεων αντικείμενων στις Αρχές, στους σκοπούς, στο έργο του Σ.Ε.Π. και στην προαγωγή της Προσκοπικής Κίνησης, όπως προκύπτουν από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς Λειτουργίας του Σ.Ε.Π.


Attachements

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.pdf