16η Μεσογειακή Συνάντηση Διεθνούς Φιλίας 5η Συνάντηση Νοτίου Ευρώπης - 5η Συνάντηση Νοτίου Ευρώπης

Γενική Εφορεία
Date Issues: 19/10/2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Από 19-24 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, η 16η Μεσογειακή Συνάντηση Διεθνούς Φιλίας.
Οικοδεσπότες της συνάντησης είναι η Επιτροπή Συνδέσεως Παλαιών Προσκόπων και Οδηγών Ελλάδος.