Σημεία Προσοχής στη συμμετοχή των Μελών του Σ.Ε.Π. στις Προσκοπικές Δράσεις

Γενική Εφορεία
Date Issues: 19/10/2017
Nb: 108 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Με αφορμή την έναρξη των δράσεων των Τμημάτων μας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμεμερικές από τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε για την καλύτερη δυνατήασφάλεια των μελών μας.

Όπως γνωρίζετε τα τελευταία χρόνια το Ατομικό Δελτίο Υγείαςσυμπληρώνεται στην αρχή της Προσκοπικής χρονιάς και με σκοπό την ενημέρωση τουΑρχηγού Τμήματος για την κατάσταση της υγείας του ανήλικου μέλους μας.

Με τα αυξανόμενα κρούσματα μεταδιδόμενων ασθενειών, που όλοι έχουμεενημερωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, εφιστούμε την προσοχή σας στη συλλογήφωτοαντιγράφου του ατομικού βιβλιαρίου υγείας αλλά και στον έλεγχο στιςεκκρεμότητες εμβολιασμών.

Όπως γνωρίζετε η Εθνική Ασφαλιστική παρέχει ασφαλιστική κάλυψη στα Μέλημας για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη διάρκεια των δράσεων.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η Ασφάλιση είναι υποχρέωση του γονέα ήτου κηδεμόνα και το Σ.Ε.Π. προσφέρει απλά μια επιπλέον παροχή προκειμένου ναμην επιβαρύνεται το ταμείο του Συστήματος σε μικροατυχήματα που θα συμβούν κατάτην Προσκοπική Δράση.

Σε περίπτωση ατυχήματος τα έγγραφα που πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούνείναι:
·        Αναφορά ατυχήματος (επισυνάπτεται έντυπο)
·        Πρωτότυπες αποδείξεις και τιμολόγια
·        Ιατρική γνωμάτευση
·        Ακτινογραφίες (αν υπάρχουν)
·        Αντίγραφο Προσκοπικής ταυτότητας
·        Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (αν πρόκειται για ανήλικο μέλοςταυτότητα γονέα)
·        Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση των χρημάτων

Το ποσό της κάλυψης είναι 100€ σε κάθε ατύχημα για κάθε Μέλος μαςανεξάρτητα το πόσες φορές θα συμβεί και 300€ σε περίπτωση που υπάρξειδιανυκτέρευση σε νοσοκομείο.
Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα αποστέλλονται πρωτότυπα στην Κεντρική Διοίκησητου Σ.Ε.Π. με την εξής σημείωση στο φάκελο «για Εθνική Ασφαλιστική» υπόψη κας ΜαρίναςΜπαλάσκα.

Η ασφαλιστική κάλυψη επιπλέον περιλαμβάνει τα Μέλη Επιτροπών ΚοινωνικήςΣυμπαράστασης και τα Μέλη των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (μέχρι το 75οέτος της ηλικίας τους).

Στην περίπτωση που κάποιο Τμήμα πραγματοποιεί δράση στο εξωτερικό ήπολυήμερη εκδρομή εντός Ελλάδας μπορεί για τις ημέρες της συγκεκριμένης δράσηςνα ενισχύσει την ασφαλιστική κάλυψη με 6€ το άτομο και οι καλύψεις αυξάνονταικατά 150€ για κάθε ατύχημα και κάθε μέλος, 90€ για επίσκεψη σε κάποιο ιατρό απόπαθολογικά αίτια και 800€ σε περίπτωση που χρειαστεί νοσηλεία είτε από ασθένειαείτε από ατύχημα.
(υπεύθυνη επικοινωνίας κα Μ. Μπαλάσκα 6946404205)

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωσή σας υπενθυμίζουμε και την υποχρεωτικήσυμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής για τα νέα Μέλη όπου μπορείτε να προμηθεύεστεαπό το Προσκοπικό Πρατήριο και είναι υποχρεωτικό ακόμη και για τα παλαιά Μέλητου Σ.Ε.Π. (αν δεν έχουν ήδη συμπληρωθεί).


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108_2017.pdf
ΑΝ.108_Δηλωση ατυχήματος Σ.Ε.Π.pdf