Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 22/01/2018
Nb: 10 / 2018


Εφορεία Γενικής Εφορείας:

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π. επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Καρανίδη

Φωτεινή

98043888

Αρχηγός

1ου  Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σύμης

Νανούλης

Κωνσταντίνος

23677

Αρχηγός

1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Λάρισας

Σταυρόπουλος

Ξενοφών

18516

Αρχηγός

2ου  Συστήματος Προσκόπων Αγίου Δημητρίου

Επισκοποπούλου

Ιωάννα

16851

Υπαρχηγός

1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Νέας Σμύρνης

Κρανίδη

Χριστίνα – Μαρκέλλα

98044068

Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

1ου  Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σύμης

Κρητικού

Ελένη

98044070

Υπαρχηγός Ομάδας Προσκόπων

1ου  Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Σύμης


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους εύχομαι καλή επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και επίτευξη των στόχων τους.


Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10_2018.pdf