Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Date Issues: 27/09/2017
Nb: 100 / 2017


Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Σαςανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης τουΣ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ:

Καρακούλας

Αθανάσιος

14359

Περιφερειακός Έφορος Δυτικής Μακεδονίας

Κολιού

Βασιλική

10551

Περιφερειακός Έφορος Βορειοδυτικής Ελλάδος

Πιστοφίδης

Ματθαίος

18429

Περιφερειακός Έφορος Κεντρικής Μακεδονίας

Γαϊτανόπουλος

Κωνσταντίνος

23038

Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας

Π.Ε. Ανατολικής Κρήτης


Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους, εύχομαι Καλή Επιτυχία στηνεπίτευξη των στόχων τους.

Attachements

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 100_2017.pdf